ΘΕΟΛΟΓΟΙ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΠΙΝΑΚΑ


ΓΙΑΤΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΔΙΑΛΟΓΟΣΑναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα, 8 Μαρτίου 2010

Ένα σημαντικό συνέδριο για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση

13ο Διεθνές Συνέδριο
«Διαπολιτισμική Εκπαίδευση - Μετανάστευση - Διαχείριση Συγκρούσεων και Παιδαγωγική
της Δημοκρατίας»
Thraki Palace Hotel & Conference Center, Αλεξανδρούπολη
7-9 Μαΐου 2010


Το Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης διοργανώνει το 13ο Διεθνές Συνέδριο με θέμα «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση –
Μετανάστευση - Διαχείριση Συγκρούσεων και Παιδαγωγική της Δημοκρατίας», που αποτελεί συνέχεια των προηγούμενων
Συνεδρίων του Κέντρου Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών.
Στόχοι του Συνεδρίου, μεταξύ άλλων, είναι:
1. να διερευνήσει και να διατυπώσει διαπολιτισμικές πολιτικές που μπορούν να επιδράσουν θετικά στους δημοκρατικούς
θεσμούς
2. να διερευνήσει και να παρουσιάσει δυνατότητες για την ανάπτυξη διαπολιτισμικών ικανοτήτων εκ μέρους των
εκπαιδευτικών και εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων και ιδεών από την πλευρά τους στην εκπαίδευση
3. να εξετάσει το ρόλο της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης στην αγωγή του πολίτη
4. να διερευνήσει το ρόλο της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης στην επίτευξη της κοινωνικής ενότητας μέσω της πολιτισμικής
ετερότητας
5. να προτείνει καινοτόμα προγράμματα για τη διδασκαλία των μητρικών γλωσσών των αλλοδαπών που διαβιούν στην Ελλάδα
στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα
6. να διερευνήσει τις μεταναστευτικές πολιτικές της Ελλάδας και της Ευρώπης για κάθε είδους μετανάστευση
7. να διερευνήσει το επίπεδο και τις πρακτικές για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης ή ξένης στην Ελλάδα
8. να διαπιστώσει το ρόλο της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης στην εφαρμογή εκπαιδευτικών πολιτικών
9. να διερευνήσει το επίπεδο και τις πρακτικές για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης ή ξένης στο εξωτερικό.
Θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην παρουσίαση ερευνητικών ανακοινώσεων (έρευνα δράσης – μελέτη περίπτωσης κ.λπ.) και
στην παρουσίαση καινοτόμων προτάσεων – προγραμμάτων.
Θεματικές Ενότητες
• Παγκοσμιοποίηση και Μετανάστευση – Μεταναστευτική πολιτική – Ιθαγένεια και Υπηκοότητα
• Διαχείριση συγκρούσεων, Παιδαγωγική της Δημοκρατίας και η συμμετοχή των μεταναστών
• Η ελληνική ως δεύτερη γλώσσα στην Ελλάδα
• Η ελληνική ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα στο εξωτερικό
• Διδασκαλία Ξένων Γλωσσών στην Ελλάδα
• Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Έρευνα
Το Συνέδριο απευθύνεται σε: Πανεπιστημιακούς, Διδάκτορες και υποψήφιους διδάκτορες, Ειδικούς επιστήμονες,
Μεταπτυχιακούς, Μεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς φοιτητές, Στελέχη εκπαίδευσης Α’/θμιας και Β’/θμιας εκπαίδευσης από
την Ελλάδα και το εξωτερικό, Εκπαιδευτικούς Α’/θμιας και Β’/θμιας εκπαίδευσης από την Ελλάδα και το εξωτερικό, Ερευνητές,
Στελέχη τοπικής αυτοδιοίκησης, Συνδικαλιστικούς φορείς της εκπαίδευσης, Μέλη οργανώσεων αλλοδαπών, Πολιτικά κόμματα
και σε κάθε ενδιαφερόμενο.
Γλώσσες του Συνεδρίου είναι η Ελληνική και η Αγγλική.
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα: www.kedek.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου