ΘΕΟΛΟΓΟΙ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΠΙΝΑΚΑ


ΓΙΑΤΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΔΙΑΛΟΓΟΣΑναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 18 Μαρτίου 2010

Σχολές γονέων

Το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.) / Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης / Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.) δημιουργεί τμήματα Επιμόρφωσης στο πλαίσιο του έργου «Σχολές Γονέων». Κατά τη λειτουργία των σχολών αυτών δίνεται η ευκαιρία στους εκπαιδευόμενους να συζητήσουν θέματα που τους απασχολούν σχετικά με την οικογένεια, το σχολείο, τον κοινωνικό και συγγενικό περίγυρο.
Τα προγράμματα που θα υλοποιηθούν είναι:
α) «ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ» (50 ώρες) •


β) «ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ» (50 ώρες) •

γ) «ΔΙΑΦΥΛΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ» (25 ώρες) •

δ) «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ» (25 ώρες) •

ε) « ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ» (25 ώρες) •

στ) « ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ (25 ώρες) •

ζ) « ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ-ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ» (25 ώρες) •

η) «ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ»

(25 ώρες) •

θ) « ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ» (50 ώρες) •

ι) «ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ» (25 ώρες) •

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου