ΘΕΟΛΟΓΟΙ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΠΙΝΑΚΑ


ΓΙΑΤΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΔΙΑΛΟΓΟΣΑναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη, 25 Μαΐου 2010

Πανελλήνιος Διαγωνισμός για Νέους “Φύση και Βιοποικιλότητα στη ζωή μας”

 Ο Όμιλος Σερρών για UNESCO διοργανώνει το διαγωνισμό φωτογραφίας με τιίτλο: «Δημιούργησε το δικό σου YouTube με θέμα: “Φύση και Βιοποικιλότητα στη ζωή μας”», στο πλαίσιο του Διεθνούς Έτους Βιοποικιλότητας 2010, με τελική ημερομηνία αποστολής την 30ή Νοεμβρίου 2010 (ημερομηνία ταχυδρομείου).
Όροι συμμετοχής
Καλούνται οι μαθητές της Τετάρτης, Πέμπτης και Έκτης Δημοτικού, της Πρώτης, Δευτέρας και Τρίτης Γυμνασίου, καθώς  και της Πρώτης, Δευτέρας και Τρίτης Λυκείου να συμμετάσχουν ατομικά ή ως τάξη στη δημιουργία ενός βίντεο (YouTube) 5΄ διάρκειας. Το θέμα, στο οποίο είναι αφιερωμένο το έτος 2010 πρέπει να αφορά τη «φύση και τη βιοποικιλότητα στη ζωή μας». Ο διαγωνισμός έχει τους εξής στόχους:
α. την προώθηση της ευαισθητοποίησης για την συνεχώς αυξανόμενη απώλεια της βιοποικιλότητας και
 β. την εφαρμογή πολιτικών και στρατηγικών για την αναγκαία αναχαίτιση της μείωσης της βιοποικιλότητας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης (Περισσότερες πληροφορίες: (http://ec.europa.eu/commission_barroso/dimas/policies/nature/index_el.html).
Οι συμμετέχοντες θα παρουσιάσουν διάφορα θέματα που αφορούν στο έτος, θα εκφράσουν τον προβληματισμό τους και θα κάνουν σχετικές προτάσεις για την επίλυσή τους.
Οι μαθητές μπορούν να επενδύσουν τα σχετικά βίντεο με μουσική ή άλλα ηχητικά εφέ. Η ευρηματικότητα της παρουσίασης, το χιούμορ και η ιστορική ακρίβεια σχετικά με τις κατά τόπους αναφορές και πληροφορίες, είναι τα κριτήρια που θα αναδείξουν το νικητή του διαγωνισμού.
Οι συμμετέχοντες μπορούν να αποστείλουν τις δημιουργίες τους σε cd, στη διεύθυνση: Όμιλος Σερρών για UNESCO, Ιουστινιανού 19, Τ.Κ. 62123 Σέρρες ή να ανεβάσουν τα βίντεο στον ιστότοπο του YouTube (www.youtube.com) και να αποστείλουν τον υπερδεσμό (link) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: serres.for.unesco@gmail.com.
Βράβευση
Κατά τη βράβευση θα απονεμηθούν:
Α)  1ο, 2ο και 3ο βραβείο  στις ατομικές συμμετοχές κάθε μιας από τις τάξεις: α) Τετάρτη, Πέμπτη και Έκτη Δημοτικού, β) Πρώτη, Δευτέρα και Τρίτη Γυμνασίου, και γ) Πρώτη, Δευτέρα και Τρίτη Λυκείου των σχολείων όλης της χώρας,
Β) 1ο, 2ο και 3ο βραβείο στις ομαδικές συμμετοχές, για κάθε μια από τις τάξεις: α) Τετάρτη, Πέμπτη και Έκτη Δημοτικού, β) Πρώτη, Δευτέρα και Τρίτη Γυμνασίου και γ) Πρώτη, Δευτέρα και Τρίτη Λυκείου των σχολείων όλης της χώρας.
Τα Βραβεία θα είναι :
i.  Μια φωτογραφική μηχανή για κάθε πρώτο νικητή της ατομικής δημιουργίας και κάθε πρώτη νικήτρια ομάδα του Δημοτικού, του Γυμνασίου και του Λυκείου.
ii. Ετήσια συνδρομή του περιοδικού National Geographic για  κάθε δεύτερο νικητή και κάθε δεύτερη νικήτρια τάξη του Δημοτικού, του Γυμνασίου και του Λυκείου.
iii. Cd που αφορούν στο έτος της βιοποικιλότητας για κάθε τρίτο νικητή της αντίστοιχης τάξης και κάθε τρίτη νικήτρια τάξη του Δημοτικού, του Γυμνασίου και του Λυκείου.

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα: www.unescoserron.eu και www.tvserres.tv στις 15 Δεκεμβρίου 2010.
Τα καλύτερα βίντεο θα παρουσιαστούν σε εκπομπή του περιφερειακού καναλιού TVSerres. Η ενημέρωση για την ώρα προβολής θα γίνει μέσω διαδικτύου.
                Για κάθε περαιτέρω πληροφορία και διευκρίνιση απευθυνθείτε στον Όμιλο Σερρών για UNESCO, τηλέφωνο: 2310-91794 και 6932755008 και στο email: serres.for.unesco@gmail.com .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου