ΘΕΟΛΟΓΟΙ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΠΙΝΑΚΑ


ΓΙΑΤΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΔΙΑΛΟΓΟΣΑναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη, 6 Ιουλίου 2010

ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

       Η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) προσκαλεί εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με οκταετή τουλάχιστον προϋπηρεσία από το διορισμό τους και βαθμό Α΄(αυτό θα αποδεικνύεται από αντίστοιχο υπηρεσιακό έγγραφο), που υπηρετούν στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την κάλυψη των θέσεων των Διευθυντών για το σχολικό έτος 2010-2011, στα κάτωθι Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας:
1. ΣΔΕ  ΑΓΡΙΝΙΟΥ
2. ΣΔΕ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
3. ΣΔΕ  ΑΡΤΑΣ
4. ΣΔΕ  ΑΣΣΟΥ - ΛΕΧΑΙΟΥ
5. ΣΔΕ  ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
6. ΣΔΕ  ΑΧΑΡΝΩΝ
7. ΣΔΕ  ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
8. ΣΔΕ  ΑΜΦΙΣΣΑΣ
9. ΣΔΕ  ΒΟΛΟΥ
10. ΣΔΕ  ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
  11. ΣΔΕ  ΔΡΑΜΑΣ
12. ΣΔΕ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
13. ΣΔΕ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
14.ΣΔΕ  ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
15. ΣΔΕ  ΚΑΒΑΛΑΣ
16. ΣΔΕ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
17. ΣΔΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
18. ΣΔΕ  ΚΕΡΚΥΡΑΣ
19.ΣΔΕ  ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
20. ΣΔΕ  ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
21. ΣΔΕ  ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
22.  ΣΔΕ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
23. ΣΔΕ  ΚΟΖΑΝΗΣ
24. ΣΔΕ  ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
25. ΣΔΕ  ΛΑΡΙΣΑΣ
26. ΣΔΕ  ΛΑΜΙΑΣ
27. ΣΔΕ  ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
28. ΣΔΕ  ΝΑΥΠΛΙΟΥ
29. ΣΔΕ  ΝΑΟΥΣΑΣ
30. ΣΔΕ  ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
31. ΣΔΕ  ΞΑΝΘΗΣ
32. ΣΔΕ  ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
33. ΣΔΕ  ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ
34. ΣΔΕ  ΠΑΤΡΑΣ
35. ΣΔΕ  ΠΥΡΓΟΥ
36. ΣΔΕ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
37. ΣΔΕ  ΠΕΙΡΑΙΑ
38 ΣΔΕ  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
39. ΣΔΕ  ΡΕΘΥΜΝΟΥ
40. ΣΔΕ  ΡΟΔΟΥ
41. ΣΔΕ  ΣΑΜΟΥ
42. ΣΔΕ  ΣΑΠΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ
43. ΣΔΕ  ΣΠΑΡΤΗΣ
44. ΣΔΕ  ΣΕΡΡΩΝ
45. ΣΔΕ  ΣΥΡΟΥ
46. ΣΔΕ  ΤΡΙΚΑΛΩΝ
47. ΣΔΕ  ΤΡΙΠΟΛΗΣ
48. ΣΔΕ  ΤΥΛΙΣΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
49. ΣΔΕ  ΦΥΛΑΚΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
50. ΣΔΕ  ΦΥΛΑΚΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
51. ΣΔΕ  ΦΛΩΡΙΝΑΣ
52. ΣΔΕ  ΦΥΛΑΚΩΝ ΔΙΑΒΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
53. ΣΔΕ  ΦΥΛΑΚΩΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
54. ΣΔΕ  ΦΥΛΑΚΩΝ ΔΟΜΟΚΟΥ
55. ΣΔΕ  ΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝΑ ΘΗΒΩΝ
56. ΣΔΕ  ΧΑΝΙΩΝ
57. ΣΔΕ  ΧΙΟΥ
 
Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλουν αίτηση για ένα μόνο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας
     O Διευθυντής του Σ.Δ.Ε.:

α) Είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση της εκπαιδευτικής πολιτικής της Γ.Γ.Δ.Β.Μ., για την εφαρμογή του προγράμματος σπουδών και του ωρολογίου προγράμματος του σχολείου.
β) Έχει την ευθύνη για τις σχέσεις και τις συνεργασίες με τους τοπικούς φορείς για την προώθηση των στόχων του σχολείου.
γ) Είναι υπεύθυνος για ζητήματα διοίκησης προσωπικού του Σ.Δ.Ε.
δ) Προεδρεύει στις συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων.
ε) Φροντίζει για την καλή εκπροσώπηση του σχολείου σε δημόσιες συναντήσεις.
στ) Αποστέλλει στο Ι.Δ.ΕΚ.Ε. όλα τα στοιχεία που αφορούν στη λειτουργία του σχολείου (εγγραφές, φοίτηση, δραστηριότητες του σχολείου, ενημερωτικές εκθέσεις, στατιστικά στοιχεία κ.λπ.).

Ο Διευθυντής του Σ.Δ.Ε. πρέπει να διαθέτει πολύ καλές οργανωτικές, συντονιστικές και επικοινωνιακές ικανότητες, να ενθαρρύνει το εκπαιδευτικό προσωπικό και να το υποστηρίζει στην άσκηση των καθηκόντων του, να αξιοποιεί τις ιδιαίτερες ικανότητες των εκπαιδευτικών στην εφαρμογή του προγράμματος, να ευαισθητοποιεί τους εκπαιδευτικούς σε θέματα που αφορούν στην εκπαίδευση ενηλίκων και την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού. Επιπλέον, να διατηρεί καλές σχέσεις με τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τους Κοινωνικούς Εταίρους της περιοχής του Σ.Δ.Ε.

Ο Διευθυντής του Σ.Δ.Ε., πέραν των τακτικών αποδοχών του, λαμβάνει επιμίσθιο που αντιστοιχεί στο επιμίσθιο των Διευθυντών Γυμνασίων του τυπικού συστήματος εκπαίδευσης.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλουν αίτηση με επισυναπτόμενα βιογραφικό σημείωμα, επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών (πτυχία, μεταπτυχιακό, ξένες γλώσσες, Η/Υ), βεβαιώσεων προϋπηρεσίας, σεμιναρίων, κ.λ.π. στη διεύθυνση:
Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)
Τμήμα Διοικητικού
Αχαρνών 417, 111 43  Αθήνα
και να κοινοποιήσουν μόνο την αίτησή τους στην αντίστοιχη Διεύθυνση Εκπαίδευσης που ανήκουν οργανικά για ενημέρωσή της.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν έντυπη αίτηση υποψηφιότητας από την ιστοσελίδα της Γ.Γ.Δ.Β.Μ. (www. gsae.edu.gr/Ανακοινώσεις).
Η επιλογή θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κανονισμού Λειτουργίας των Σ.Δ.Ε, Υπουργική Απόφαση 260/16-1-2008 (ΦΕΚ 34/Β/16-1-2008).
Τα κριτήρια επιλογής και μοριοδότησης των υποψηφίων είναι τα ακόλουθα (απόφαση 2066/03-06-2010 του Γενικού Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.):

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ
 ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
32


1.1. ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

23

Διδακτορικό


12
Μεταπτυχιακό


7
Δεύτερο Πτυχίο


4
Μεταπτυχιακές σπουδές (μεταπτυχιακό, διδακτορικό) στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση, στη Διά Βίου Εκπαίδευση, λαμβάνουν το μέγιστο αριθμό μορίων.
Σπουδές (μεταπτυχιακό, διδακτορικό) σε άλλες ειδικεύσεις-κατευθύνσεις μοριοδοτούνται αντιστοίχως με τρία ή πέντε μόρια λιγότερο.1.2. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

9

Σε θέματα ΣΔΕ (φιλοσοφία, προγράμματα σπουδών)
(0,50  μόρια ανά 15ωρο, με μέγιστο αριθμό μορίων 3)


3
Πιστοποιημένη επιμόρφωση στις θεματικές ενότητες :
Διοίκηση της Εκπαίδευσης ή  Εκπαίδευση Ενηλίκων
(1 μόριο ανά θεματική ενότητα, με μέγιστο αριθμό μορίων 2)


2
Στη Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων
(Συστηματική εκπαίδευση σε εκπαιδευτικούς φορείς: 0,25 μόρια ανά 25 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 1)


1
Στην Εκπαίδευση Ενηλίκων (σε επιμόρφωση εκτός θεμάτων ΣΔΕ)
(0,25 μόρια ανά 25ωρο, με μέγιστο αριθμό μορίων 3)


3
2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
20


Στα ΣΔΕ
(1 μόριο  ανά σχολικό έτος, με μέγιστο αριθμό μορίων 7)


7
Στην τυπική εκπαίδευση
(1 μόριο ανά σχολικό έτος πέραν της 8ετίας, με μέγιστο αριθμό μορίων 6)


6
Στην Εκπαίδευση Ενηλίκων
(0,25 μόρια ανά 50 ώρες διδασκαλίας, με μέγιστο αριθμό μορίων 7)


7
3. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
20


Στα ΣΔΕ
(2 μόρια ανά σχολικό έτος, με μέγιστο αριθμό μορίων 10)


10
Στην τυπική εκπαίδευση
(1 μόριο ανά σχολικό έτος, με μέγιστο αριθμό μορίων 10)


10
4. ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
8


4.1. ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

3

Καλή γνώση (επίπεδο Β2)


1
Πολύ καλή γνώση (επίπεδο C1)


2
Άριστη γνώση (επίπεδο C2)


3
4.2. ΓΝΩΣΕΙΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ (ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ)

5

Πιστοποίηση 1


2
Πιστοποίηση 2


3
5. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
1.Μέσω της συνέντευξης εκτιμώνται η προσωπικότητα, η επαγγελματική ανάπτυξη και η ικανότητα του υποψηφίου όπως η αντιληπτική ικανότητα, η ικανότητα επικοινωνίας, η ικανότητα συνεργασίας, η ικανότητα ανάπτυξης πρωτοβουλιών και επίλυσης προβλημάτων, ιδίως διδακτικών, οργανωτικών και λειτουργικών, η ικανότητα να δημιουργεί κατάλληλο εκπαιδευτικό περιβάλλον και να εμπνέει τους εκπαιδευτικούς στην άσκηση των καθηκόντων τους.
2.Η διαδικασία περιλαμβάνει ΄
Α)την προετοιμασία του υποψηφίου πάνω σε μία μελέτη περίπτωσης
Β) την παρουσίαση του βιογραφικού του από κάποιο μέλος της επιτροπής
Γ) την παρουσίαση του θέματος που επεξεργάστηκε
3.Για τη μοριοδότηση της συνέντευξης η επιτροπή συνεκτιμά και τα παρακάτω σημεία:
τα στοιχεία που ο υποψήφιος αναφέρει στο βιογραφικό του σημείωμα τα οποία αποδεικνύονται με παραστατικά (αντίγραφα, βεβαιώσεις) και τα οποία δεν έχουν μοριοδοτηθεί, όπως άλλες σπουδές, επιμόρφωση και μετεκπαίδευση, οργάνωση εκπαιδευτικών συνεδρίων, σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή συμμετοχή σ΄αυτά με την ιδιότητα του εισηγητή, του μέλους της επιστημονικής ομάδας ή του επιμορφωτή, συγγραφικό και ερευνητικό έργο, πρωτοβουλίες σε σχέση με το εκπαιδευτικό έργο, υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εφαρμογή καινοτομιών σχετική με την εκπαίδευση
20

 Μετά από την εξέταση των δικαιολογητικών θα ακολουθήσει διαδικασία συνεντεύξεων. (Η παρουσία στη συνέντευξη είναι υποχρεωτική. Όσοι δεν προσέρχονται στη συνέντευξη αποκλείονται από τη διαδικασία επιλογής).
Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων επισυνάπτονται στην αίτηση σύμφωνα με τη σειρά των κριτηρίων του αναλυτικού πίνακα μοριοδότησης.

Προσόντα που δεν αποδεικνύονται με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά δε λαμβάνονται υπόψη στη μοριοδότηση.

Καμία βεβαίωση ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο δε γίνεται δεκτό από την επιτροπή κατά τη διάρκεια της συνέντευξης.

Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή 9.7.2010  
Στην περίπτωση συστημένης ταχυδρομικής αποστολής το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος, μετά την αποσφράγισή του, επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.
Αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω fax και e-mail δε θα ληφθούν υπόψη.

Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για το χώρο και το χρόνο της συνέντευξης με ανακοίνωση που θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα (www.gsae.edu.gr/Ανακοινώσεις)  και τα γραφεία της Γ.Γ.Δ.Β.Μ. την Παρασκευή 16.7.2010.

Η ανάρτηση της μοριοδότησης  του φακέλου των υποψηφίων θα γίνει τη Δευτέρα 19.7.2010 στην επίσημη ιστοσελίδα (www.gsae.edu.gr/Ανακοινώσεις) και τα γραφεία της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.

Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στη Γ.Γ.Δ.Β.Μ. μέσα στην αποκλειστική προθεσμία τριών (3) πλήρων ημερών, από την επόμενη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.
Εάν η τελευταία ημέρα της ανωτέρω τριήμερης προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων είναι Σάββατο ή ημέρα αργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών, τότε η προθεσμία παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι και την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την αργία.
Ενστάσεις που περιέρχονται στην Υπηρεσία μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν εξετάζονται.
Τα αποτελέσματα των επιλογών θα δημοσιοποιηθούν με καταχώρησή τους στην ηλεκτρονική σελίδα της Γ.Γ.Δ.Β.Μ. (www.gsae.edu.gr/Ανακοινώσεις) και παράλληλα θα αναρτηθεί σχετικός πίνακας στα γραφεία της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.
Πληροφορίες: Γ.Γ.Δ.Β.Μ.  - Τμήμα Διοικητικού, τηλ. 213-1311633,  213 131 1630

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου