ΘΕΟΛΟΓΟΙ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΠΙΝΑΚΑ


ΓΙΑΤΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΔΙΑΛΟΓΟΣΑναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 6 Οκτωβρίου 2010

Το έργο του Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων (Το δημοσιεύουμε, γιατί είναι χρήσιμο σε πολλούς)

Tt=
Έργο του Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων 

 • Ο Συμβουλευτικός Σταθμός Νέων έχει ως έργο την ψυχοκοινωνική κάλυψη των αναγκών των σχολικών μονάδων, με τη δυνατότητα εντοπισμού, διάγνωσης, βραχείας ψυχολογικής παρέμβασης και παραπομπής μαθητών/τριών που χρήζουν ιδιαίτερης ψυχολογικής αντιμετώπισης.

 • Παρέχει Συμβουλευτική Γονέων και παράλληλα ασκεί προληπτική παρέμβαση στα πλαίσια στήριξης της οικογένειας και κινητοποίησης των λοιπών κοινωνικών φορέων μέσω του σχολείου.

·         Συμμετέχει σε παιδαγωγικές συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων των σχολείων, για την εξειδίκευση θεμάτων που έχουν σχέση με τα εφαρμοζόμενα προγράμματα Αγωγής Υγείας.

 • Παρέχει ενημέρωση- στήριξη των διδασκόντων σε ιδιαίτερα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζουν οι μαθητές/τριες των σχολείων, μετά από πρόσκληση του Δ/ντή του σχολείου ή μετά από αίτημα του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων.

 • Ευαισθητοποιεί την ευρύτερη κοινότητα σε θέματα Αγωγής Υγείας και ψυχικής υγείας, οργανώνοντας και συντονίζοντας ομιλίες, συζητήσεις και άλλες δραστηριότητες.

 • Οργανώνει συναντήσεις ομάδων εκπαιδευτικών προκειμένου να συμβάλλει στην επίλυση παιδαγωγικών, οργανωτικών και άλλων ζητημάτων και να υποστηρίξει την προσπάθειά τους.

 • Προωθεί τα εκπαιδευτικά προγράμματα των σχολείων, τα επιμορφωτικά σεμινάρια των εκπαιδευτικών καθώς και τις τοπικές και διεθνείς συνεργασίες.

Στόχοι του Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων:

 • Η βελτιστοποίηση της επικοινωνίας και συνεργασίας ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς όπως επίσης ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές και η δημιουργία ενός θετικού ψυχολογικού κλίματος σχολικής μονάδας και τάξης, με στόχο την προαγωγή όχι μόνο της εκπαίδευσης αλλά και της παιδείας.

 • Η δημιουργία ενός κλίματος εμπιστοσύνης και συνεργασίας ανάμεσα στους δύο βασικούς θεσμούς κοινωνικοποίησης, την οικογένεια και το σχολείο.

 • Η ενίσχυση της προσωπικότητας του μαθητή μέσω της ανάπτυξης της ενεργητικής και συνθετικής σκέψης, της κριτικής ικανότητας, της αυτορρύθμισης και του αυτοελέγχου καθώς και της διασφάλισης των βασικών ψυχολογικών- συναισθηματικών αναγκών του δηλαδή της αποδοχής, της αναγνώρισης, της ασφάλειας, της ισότητας και της δικαιοσύνης. Επίσης η καλλιέργεια της αυτοεκτίμησής του και η στήριξη της προσωπικότητάς του.


Δράσεις του Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων

 • Ασκεί  ατομική συμβουλευτική σε μαθητές που χρήζουν ψυχολογικής υποστήριξης

 • Ασκεί βραχύχρονες παρεμβάσεις σε επίπεδο τάξης:
Α. Δραστηριότητες ανάπτυξης δεξιοτήτων μαθητών (Ενδεικτικά: συζητήσεις θεμάτων όπως εφηβεία, διαχείριση άγχους εξετάσεων και βιωματικά εργαστήρια ενίσχυσης της αυτοεκτίμησης, άμβλυνσης στερεοτύπων)
Β. Αντιμετώπιση προβλημάτων μαθητών – Διαχείριση συγκρούσεων

 • Διοργανώνει διαλέξεις-συζητήσεις με τους γονείς ύστερα από πρόσκληση του Συλλόγου Εκπαιδευτικών του Σχολείου ή του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Σχολείου

 • Διοργανώνει επιμορφωτικά σεμινάρια για εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων της Β/θμιας Εκπ/σης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου