ΘΕΟΛΟΓΟΙ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΠΙΝΑΚΑ


ΓΙΑΤΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΔΙΑΛΟΓΟΣΑναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 6 Οκτωβρίου 2010

Να δείξουμε την αξία του μαθήματός μας

 Συνάδελφοι σας  δημοσιεύουμε το παρακάτω κείμενο των Πληροφορικών για να δείτε πως οι επιστημονικές ενώσεις των συναδέλφων των άλλων ειδικοτήτων αντιμετωπίζουν τα ζητήματα που αφορούν τα μαθήματά τους. Εμείς τι θα κάνουμε; Μάλλον πρέπει να αυτοοργανωθούμε, να συντάξουμε ένα κείμενο, να το υπογράψουμε, και να το κοινοποιήσουμε στο ΥΠΔΒΜΘ και στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Αν έχετε κάτι έτοιμο κοινοποιήστε το στο mail   nikpavlou@gmail.com, για να το προωθήσουμε,   και να αρχίσουμε επιτέλους  να ενδιαφερόμαστε ουσιαστικά και πραγματικά για το μάθημά μας και την αναβάθμισή του!

Το κείμενο των Πληροφορικών
ΑΝΑΚΟΙΝ ΩΣΗ
Στο σχέδιο σχετικά με τη δομή του Νέου Λυκείου το οποίο διέρρευσε στις
2/10/2010 στον τύπο, διαφαίνεται ότι η Πληροφορική δεν έχει θέση σε αυτό, α-
ντίθετα με άλλα θεωρητικά μαθήματα για τα οποία φαίνεται να υπάρχει θεαματική
αύξηση των ωρών διδασκαλίας τους.
Η Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Πληροφορικής (Π.Ε.ΚΑ.Π.) θεωρεί ότι το
σχέδιο αυτό βρίσκεται έξω και πέρα από κάθε λογική και εξαγγελία και σε πλήρη
δυσαρμονία με τη φιλοσοφία που επαγγέλλονται κινήσεις όπως η “ανοιχτή” ηλε-
κτρονική διακυβέρνηση, ή οι δημόσιες διαβουλεύσεις στο 4ιαδίκτυο (opengov).
Στην εποχή που όλοι ευαγγελίζονται τη μετάβαση από την κοινωνία της
Πληροφορίας στην κοινωνία της Γνώσης και ενώ επί μία δεκαετία και πλέον διδά-
σκεται η Πληροφορική στο Γενικό Λύκειο, το Υπουργείο Παιδείας επιλέγει το δρόμο
της ολοκληρωτικής κατάργησης της διδασκαλίας της αγνοώντας ακόμη και το ότι
για την εισαγωγή των μαθητών σε μία από τις 36 σχολές Πληροφορικής των ΑΕΙ-
ΑΤΕΙ είναι προαπαιτούμενες γνώσεις που πρέπει να αποκτηθούν από τους μαθητές
στο Λύκειο.
Εκτιμάμε ότι σήμερα ο πληροφορικός αλφαβητισμός αποτελεί αναγκαία
προϋπόθεση για την προώθηση όλων των επιστημών, θετικών, τεχνολογικών και
θεωρητικών, και είναι απαραίτητος για τη διαμόρφωση συνειδητών πολιτών ικα-
νών να λαμβάνουν κρίσιμες αποφάσεις για την κοινωνική εξέλιξη και τη βιώσιμη
οικονομική ανάπτυξη της χώρας.
Η Π.Ε.ΚΑ.Π. όπως είναι γνωστό έχει συμβάλλει με προτάσεις στο σχεδιασμό
της δομής του Νέου Λυκείου, με στόχο ένα πραγματικά σύγχρονο και αποτελεσμα-
τικό Λύκειο, το οποίο να εκπαιδεύει με επάρκεια τον πολίτη του 21ου αιώνα, αλλά
και να προετοιμάζει τον αυριανό επιστήμονα.
Γι αυτό, καλούμε την πολιτική ηγεσία του Υπ.Π.4.Μ.Θ. να δεχτεί το 4.Σ.
της Π.Ε.ΚΑ.Π. σε απευθείας συζήτηση για όλα τα παραπάνω, όπως επανειλημμένα
έχουμε αιτηθεί (διαδοχικά σε Υπουργό, Υφυπουργούς, Γενικό Γραμματέα και Ειδικό
Γραμματέα) από τις 17/11/2009, όταν και καταθέσαμε τις σχετικές μας προτάσεις.
Για το Δ. .Σ. της Π.Ε.ΚΑ.Π.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου