ΘΕΟΛΟΓΟΙ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΠΙΝΑΚΑ


ΓΙΑΤΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΔΙΑΛΟΓΟΣΑναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Κυριακή, 12 Δεκεμβρίου 2010

Στους ελαιώνες...

Σήμερα αγαπητοί φίλοι, σκεφτήκαμε να σας ξεκουράσουμε με  φωτογραφίες. Ελπίζουμε να σας αρέσουν!Παρατηρήσατε τον κέδρο και την κουμαριά σε όλο το μεγαλείο τους. Βρίσκονται σε όλη την ανατολική Μεσόγειο. Σας θυμίζουμε μία βιβλική αναφορά του βιβλίου των Κριτών στον πρώτο, χρησιμοποιώντας τη μετάφραση των Ο΄. Θεωρούνταν, όπως είναι γνωστό, το σύμβολο της μεγαλοπρέπειας: 
"7  Καὶ ὅτε ἀνηγγέλθη τοῦτο εἰς τὸν Ἰωθάμ, ὑπῆγε καὶ ἐστάθη ἐπὶ τὴν κορυφὴν τοῦ ὄρους Γαριζίν, καὶ ὕψωσε τὴν φωνὴν αὑτοῦ καὶ ἐβόησε καὶ εἶπε πρὸς αὐτούς, Ἀκούσατέ μου, ἄνδρες τῆς Συχέμ, καὶ θέλει σᾶς ἀκούσει ὁ Θεός.
 8  Ὑπῆγον ποτὲ τὰ δένδρα νὰ χρίσωσι βασιλέα ἐφ ἑαυτῶν· καὶ εἶπον πρὸς τὴν ἐλαίαν, Βασίλευσον ἐφ ἡμῶν.
 9  Ἀλλ ἡ ἐλαία εἶπε πρὸς αὐτά, Νὰ ἀφήσω ἐγὼ τὸ πάχος μου, διὰ τῆς ὁποίας τιμῶνται Θεὸς καὶ ἄνθρωποι, καὶ νὰ ὑπάγω νὰ ἄρχω ἐπὶ τῶν δένδρων
 10  Καὶ εἶπον τὰ δένδρα πρὸς τὴν συκῆν, Ἐλθὲ σύ, βασίλευσον ἐφ ἡμῶν.
 11  Ἀλλ ἡ συκῆ εἶπε πρὸς αὐτά, Νὰ ἀφήσω τὴν γλυκύτητά μου καὶ τὸν καρπὸν μου τὸν καλόν, καὶ νὰ ὑπάγω νὰ ἄρχω ἐπὶ τῶν δένδρων
 12  Καὶ εἶπον τὰ δένδρα πρὸς τὴν ἄμπελον, Ἐλθὲ σύ, βασίλευσον ἐφ ἡμῶν.
 13  Καὶ εἶπεν ἡ ἄμπελος πρὸς αὐτά, Νὰ ἀφήσω τὸν οἶνόν μου, ὅστις εὐφραίνει Θεὸν καὶ ἀνθρώπους, καὶ νὰ ὑπάγω νὰ ἄρχω ἐπὶ τῶν δένδρων
 14  Τότε εἶπον πάντα τὰ δένδρα πρὸς τὴν ἄκανθαν, Ἐλθὲ σύ, βασίλευσον ἐφ ἡμῶν.
 15  Καὶ εἶπεν ἡ ἄκανθα πρὸς τὰ δένδρα, Ἐὰν ἀληθῶς σεῖς μὲ χρίητε βασιλέα ὑμῶν, ἔλθετε, καταφύγετε ὑπὸ τὴν σκιὰν μου· εἰ δὲ μή, πῦρ νὰ ἐξέλθῃ ἐκ τῆς ἀκάνθης καὶ νὰ καταφάγῃ τὰς κέδρους τοῦ Λιβάνου" (Κρ  9:7-15 )

2 σχόλια:

  1. Φίλε μετά τα Χριστούγεννα έρχεστε όλη η παρέα για να δοκιμάσουμε το νέο λάδι. Εκτός από λουκουμάδες (απαραίτητες για να εκτιμήσουμε την ποιότητα του λαδιού), εννοείται πως θα εντρυφήσουμε και στο κατεξοχήν προϊόν της Ρούμελης, τα υπέροχα κοψίδια!

    ΑπάντησηΔιαγραφή