ΘΕΟΛΟΓΟΙ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΠΙΝΑΚΑ


ΓΙΑΤΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΔΙΑΛΟΓΟΣΑναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 30 Μαρτίου 2011

Το "Νέο Λύκειο" και το μάθημα των Θρησκευτικών

Η πρόταση του ΥΠΔΒΜΘ για τα μαθήματα του "Νέου Λυκείου" εχει ως εξής:


Η δομή του Νέου Προγράμματος Σπουδών Γενικού Λυκείου
Α’ Λυκείου
Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

Μάθημα
Ώρες
Υποχρεωτικά
Ελληνική Γλώσσα (Αρχαία και Νέα Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία)1
9
Θρησκευτικά
2
Ιστορία
2
Μαθηματικά
5
Ξένη Γλώσσα
3
Φυσικές Επιστήμες (Φυσική-Χημεία-Βιολογία)2
6
Φυσική Αγωγή
2
Επιλογή (υποχρεωτική)3
Ερευνητική εργασία (Project)

3
Σύνολο
32

1. Ενιαίο μάθημα με τρεις κλάδους: α) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, β) Νέα Ελληνική Γλώσσα και γ) Νέα Ελληνική Λογοτεχνία
2.Ενιαίο μάθημα με τρεις κλάδους: α) Φυσική και β) Χημεία και γ) Βιολογία.
3. Επιλογή μιας ερευνητικής εργασίας ανά τετράμηνο με θέμα που εντάσσεται  στους κύκλους «Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες», «Τέχνη και Πολιτισμός», «Μαθηματικά, Φυσικές Επιστήμες και Τεχνολογία» και «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» ή με θέμα που συνδυάζει κάποιους από τους προαναφερόμενους κύκλους. Μία εργασία θα μπορεί να είναι στα Αγγλικά. Όλες οι εργασίες θα περιλαμβάνουν χρήση της τεχνολογίας και του Διαδικτύου στο οποίο και θα αναρτώνται με την ολοκλήρωσή τους.
Β' ΛΥΚΕΙΟΥ 
 Κατεύθυνση Α
Κατεύθυνση  Β
Μάθημα
Ώρες
Μάθημα
Ώρες
Υποχρεωτικά 
Υποχρεωτικά
Νέα Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
5
Νέα Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
5
Φυσική Αγωγή
2
Φυσική Αγωγή
2
Ερευνητική εργασία (Project)1
2
Ερευνητική εργασία (Project)1
2
Θρησκεία και Κόσμος
1
Θρησκεία και Κόσμος
1
Αρχές Οικονομίας  και Διοίκησης
2
Αρχές Οικονομίας  και Διοίκησης
2
Ιστορία
2
Ιστορία
4
Μαθηματικά
6
Μαθηματικά
3
Φυσική
4
Αρχές  Φυσικών και Περιβαλλοντικών Επιστημών
2
Χημεία
3
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
6
Βιολογία ή Επιστήμη Υπολογιστών2
2
Φιλοσοφία
2
Επιλογής  (επιλέγονται 2 μαθήματα) 
Επιλογής  (επιλέγονται 2 μαθήματα)
Εμβάθυνση στα Μαθηματικά
2
Εμβάθυνση στην Αρχ. Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
2
Εμβάθυνση στη Φυσική
2
Εμβάθυνση στην Ιστορία
2
Εμβάθυνση στη Χημεία
2
Νεότερη Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία
2
Εμβάθυνση στη Βιολογία3
2
Λογική
2
Εμβάθυνση στην Επιστήμη Υπολογιστών3
2
Εφαρμογές  Υπολογιστών
2
Ξένη Γλώσσα
2
Ξένη Γλώσσα
2
Τέχνη και Πολιτισμός
2
Τέχνη και Πολιτισμός
2
Σύνολο
33
Σύνολο
33

Υπόμνημα

Κοινά Υποχρεωτικά Μαθήματα (δυνητική συνδιδασκαλία)
Ίδια μαθήματα αλλά σε άλλο βάθος εξειδίκευσης  στην κάθε κατεύθυνση

Σχόλιο: Το σκούρο γκρίζο χρώμα σημαίνει συνδιδασκαλία του ίδιου μαθήματος ανάμεσα στους μαθητές των δυο κατευθύνσεων και εφόσον βεβαίως δεν γίνεται υπέρβαση του μέγιστου αριθμού μαθητών ανά τμήμα που προβλέπεται σήμερα.
1.     Ισχύει ό,τι και στην Α’ Λυκείου.

2.     Οι μαθητές της κατεύθυνσης Α μπορούν να διαλέξουν ως υποχρεωτικό μάθημα είτε τη Βιολογία είτε την Επιστήμη Υπολογιστών.
3.     Προϋπόθεση για να πάρει κάποιος μαθητής το σχετικό μάθημα εμβάθυνσης είναι να έχει επιλέξει το αντίστοιχο υποχρεωτικό μάθημα.


Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ
Κατεύθυνση Α
Κατεύθυνση ΑΒ
Κατεύθυνση Β
Μάθημα
Ώρες
Μάθημα
Ώρες
Μάθημα
Ώρες
Υποχρεωτικά
Υποχρεωτικά
Υποχρεωτικά
Νέα Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
5
Νέα Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
5
Νέα Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
5
Ερευνητική εργασία (Project)1
2
Ερευνητική εργασία (Project)1
2
Ερευνητική εργασία (Project) 1
2
Ιστορία
2
Ιστορία
5
Ιστορία
5
Μαθηματικά 
7
Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής
6
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
7
Φυσική
5
Μικροοικονομική & Μακροοικονομική
5
Κοινωνιολογία 
5
Κοινωνιολογία
5
Ιστορία της Τέχνης και του Πολιτισμού
4
Χημεία
4
Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών3
3
Εισαγωγή στο Δίκαιο και τους Πολιτικούς θεσμούς3
3
Εισαγωγή στο Δίκαιο και τους Πολιτικούς θεσμούς3
3
  Φιλοσοφία3
4
Βιολογία  ή Επιστήμη Υπολογιστών
4
Εφαρμογές Πληροφορικής
3
Λατινικά
2
Φυσική Αγωγή
2
Φυσική Αγωγή
2
Φυσική Αγωγή
2
Επιλογής (επιλέγονται 2 μαθήματα) 
Επιλογής (επιλέγονται 2 μαθήματα) 
Επιλογής (επιλέγονται 2 μαθήματα) 
Εμβάθυνση στα Μαθηματικά
2
Εμβάθυνση στα Μαθηματικά και τη Στατιστική
2
Εμβάθυνση στα Αρχαία Ελληνικά και Γραμματεία
2
Εμβάθυνση στη Φυσική
2
Εμβάθυνση στην Οικονομία
2
Εμβάθυνση στην Ιστορία
2
Εμβάθυνση στη Βιολογία2
2
Εμβάθυνση στην Κοινωνιολογία
2
Εμβάθυνση στην Κοινωνιολογία
2
Εμβάθυνση στην Επιστήμη Υπολογιστών2
2
Εμβάθυνση στη Χημεία
2
Τεχνολογία και Ανάπτυξη
2
Εμβάθυνση στα Λατινικά
2
Θρησκεία και Κόσμος
2
Θρησκεία και Κόσμος
2
Θρησκεία και Κόσμος
2
Ξένη Γλώσσα
2
Ξένη Γλώσσα
2
Ξένη Γλώσσα
2
Σύνολο
35
Σύνολο
35
Σύνολο
35


1. Ισχύει ό,τι και στην Α’ Λυκείου.
2. Προϋπόθεση για να πάρει κάποιος μαθητής το σχετικό μάθημα εμβάθυνσης είναι να έχει επιλέξει το αντίστοιχο υποχρεωτικό μάθημα.
3. Τα μαθήματα «Κοινωνιολογία» και Εισαγωγή στο Δίκαιο και τους Πολιτικούς Θεσμούς» αποτελούν ένα ενιαίο πακέτο που επιλέγεται εναλλακτικά προς το πακέτο μαθημάτων  «Μακροοικονομική & Μακροοικονομική» και «Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών» στην κατεύθυνση ΑΒ ή προς το πακέτο μαθημάτων «Ιστορία της Τέχνης και του Πολιτισμού» και «Φιλοσοφία» στην κατεύθυνση Β.
(Πηγή: ΥΠΔΒΜΘ )

Νομίζουμε πως η πρόταση είναι, χωρίς αμφιβολία, θετική για το μάθημα των Θρησκευτικών και τους Θεολόγους. Και υποχρεωτικό διατηρείται στην Α΄και Β΄Λυκείου, ενώ στη Γ΄ Λυκείου είναι στα επιλεγόμενα και των τριών κατευθύνσεων. Στα συν πρέπει να προστεθεί και ο τίτλος που θα έχει το μάθημα στη Β΄και Γ΄Λυκείου (Θρησκεία και Κόσμος) αφού φαίνεται πως θα αποτελέσει έτσι ένα μάθημα θρησκευτικής εγγραμματοσύνης, κάτι που είναι απαραίτητο στο σημερινό νέο άνθρωπο, ενώ θα βοηθήσει στην υποχρεωτικότητά του και θα βοηθήσει να σταματήσουν οι αμφισβητήσεις εναντίον του. Βεβαίως θα πρέπει να περιμένουμε και τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα, και τα εγχειρίδια, τα οποία ελπίζουμε να είναι εξίσου σύγχρονα με τον τίτλο που έχει πλέον το μάθημα. 
Τέλος, να προστεθεί πως, αφού το μάθημα φαίνεται να αποκτά  ενδιαφέρον για τους μαθητές μας, δε πρέπει να μας φοβίζει το γεγονός πως θα είναι στα επιλεγόμενα της Γ΄Λυκείου. Εδώ βέβαια θα έχει σημαντικό ρόλο και η προσωπικότητα του θεολόγου. Οπότε αγαπητοί συνάδελφοι ας ανασκουμπωθούμε, γιατί οι προκλήσεις είναι πολύ μεγάλες

9 σχόλια:

 1. ναι αλλά γίνεται μονόωρο στη β΄λυκείου και θα το βάζου τελευταίες ώρες μεσαφή υποβάθμιση. Θα πρέπει να αγωνισθούμε για να επενέλθει ...μου δίνει την αίσθηση πως πέταξαν ένα ξεροκόμματο έτσι για ναμην παραπονεθούμε...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Από την βιβλική έρευνα στην πίστη της Εκκλησίας
  Συνοπτική θεολογία της Καινής Διαθήκης

  Χαράλαμπος Γ. Ατματζίδης

  Πουρναράς Π. Σ., 2010

  ΠΗΓΗ: http://www.biblionet.gr/main.asp?page=showbook&bookid=160772

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Σωστή η παρατήρηση! Πάντως, όσον αφορά την ώρα που θα διδάσκεται, στο χέρι μας είναι να αναδείξουμε την αξία του μαθήματός μας και να μην επιτρέψουμε σε κανέναν να το τοποθετήσει στις τελευταίες ώρες. Δεν είναι δυνατόν νοοτροπίες και πρακτικές του '80 να ισχύουν και σήμερα! Οφείλουμε λοιπόν να αναδείξουμε την ανάγκη να υπάρχει στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα ένα σύγχρονο θρησκευτικό μάθημα που θα βοηθάει τους μαθητές μας να κατανοήσουν την κοινωνία μας και θα προσφέρει ουσιαστικές γνώσεις, χωρίς κατηχητισμό, παραδοσιαρχία και στείρο απολογητισμό.


  Να ευχαριστήσουμε και τη/ο φίλη/ο μας που μας παρουσιάζει το βιβλίο του αγαπητού Χαράλαμπου Ατματζίδη. Νομίζω πως το έργο του έχει ουσιαστική συμβολή στην καινοδιαθηκική επιστήμη. Πρόκειται για έναν σπουδαίο ερευνητή!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Κύριε διαχειριστά

  από την ανάγνωση της επίσημης ανακοίνωσης της υπουργου εντοπίσαμε αντιφάσεις:
  παραθέτουμε ,''• ως προς τα προγράμματα σπουδών:
  o Στην Ελλάδα υπάρχει ο μέγιστος κατακερματισμός του σχολικού χρόνου με υπερβολικά μεγάλο αριθμό μαθημάτων στο λύκειο (49 μαθήματα), όταν στη Γαλλία είναι 26, στην Ισπανία 24, στην Ιταλία 30, και ξεχωρίζει η Κύπρος με 44 . Στα 49 περιλαμβάνονται και 8 μονόωρα. Η κατάσταση αυτή αφενός δεν επιτρέπει την εμπέδωση ύλης αφετέρου, ακυρώνει τον παιδαγωγικό ρόλο των εκπαιδευτικών που σε ελάχιστο χρόνου προσπαθούν να καλύψουν μια υπερφορτωμένη και εγκυκλοπαιδικού τύπου ύλη''
  τώρα υπάρχει μονόωρο στη β λυκείου και είναι τα θρησκευτικά...
  πιο κάτω λέει:'' Λίγα μαθήματα με επαρκή αριθμό ωρών διδασκαλίας στο Σχολείο μπορούν να προετοιμάσουν πλήρως τον μαθητή να επενδύσει εκεί που έχει κλίση.''
  αλήθεια επαρκεί η μία ώρα στη β΄λυκείου;
  ''Ο Μαθητής γίνεται συνειδητός Έλληνας Πολίτης του κόσμου. Με γνώση και υπερηφάνεια για την ιστορία και τον πολιτισμό μας, μαθαίνει να ζει και προοδεύει μέσα στο σύγχρονο και ανταγωνιστικό περιβάλλον, μέσα και έξω από την χώρα''
  υπερηφάνεια και για τη θρησκεία του φαντάζομαι...αλλά με επαρκές ωράριο...
  ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΤΗΝ Α Ν Τ Ι Φ Α Σ Η !!!
  ''• Στο Νέο Λύκειο δεν υφίσταται η έννοια του μονόωρου μαθήματος, κάτι που συμβαίνει και σήμερα στην πράξη ''
  ...ΜΑΛΛΟΝ ΔΕΝ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕ Η ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ...
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ
  ΜΙΧΑΛΗΣ Χ. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Αγαπητέ Μιχάλη, καταρχήν οφείλω να τονίσω πως θεωρώ την εξαγγελία για το Νέο Λύκειο ένα θετικό βήμα, για να μπορέσουμε επιτέλους να ξεφύγουμε από το σημερινό τέλμα που το ήθελε απλά ένα προπαρασκευαστικό στάδιο για την επιτυχία στις εξετάσεις. Βεβαίως δε διαφωνεί κανείς πως πιθανές παραλείψεις υπάρχουν. Άλλωστε γι' αυτό θα γίνει και η σχετική διαβούλευση στην οποία όλοι μπορούμε να πάρουμε μέρος και να πούμε τις απόψεις μας.
  Όσον αφορά το μάθημά μας τώρα: το γεγονός πως είναι μονόωρο αποτελεί σίγουρα ζήτημα στο οποίο θα πρέπει να υπάρξει και ο προβληματισμός και τα επιχειρήματα που θα αναδεικνύουν την αξία του και την ανάγκη να διδάσκεται περισσότερες ώρες. Από εκεί και πέρα όμως θεωρώ την αλλαγή του τίτλου του ένα από τα πλέον σημαντικά βήματα που έχουν γίνει, ώστε να συμβαδίσει επιτέλους με την πολυφωνία που χαρακτηρίζει -είτε αυτό μας αρέσει είτε όχι- την εποχή μας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. ΑΡΚΕΙ Η ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΤΛΟΥ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕ ΑΛΛΑΓΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΕ Α ΚΑΙ Β ΛΥΚΕΙΟΥ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Συμφωνώ απόλυτα αγαπητή/έ. Γιατί και στο ισχύον Αναλυτικό Πρόγραμμα παρουσιάζεται ένα καταπληκτικό θρησκευτικό μάθημα! Στην πράξη όμως αυτό αναιρείται! Την αιτία γι' αυτό, την περιγράφεται!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Πρέπει να είστε οι μοναδικοί θεολόγοι που βρήκαν θετικό,για το μάθημα των Θρησκευτικών,το ωρολόγιο πρόγραμμα του "Νέου Λυκείου".Και μάλιστα "χωρίς αμφιβολία",όπως εμφατικά τονίζετε.Γνωρίζετε αν την άποψή σας συμμερίζονται και οι θεολογικες ενώσεις(ΠΕΘ,ΚΑΙΡΟΣ);
  Είναι απορίας άξιο πώς αξιολογείτε στα υπέρ τη μονόωρη διδασκαλία του στη Β΄Λυκείου(μοναδικό σε όλο το Λύκειο, παρά τη διαβεβαίωση της υπουργού ότι δεν θα υπάρχουν μονόωρα μαθήματα).Είναι πολύ πιθανό η μετατροπή αυτή να οδηγήσει στην αποπομπή του και από αυτή την τάξη(βλ. μεταχείριση του μαθήματος στη Γ΄Λυκείου).
  Επιτρέψτε μου και μια παρέκβαση.
  Γράφετε πως στη Γ΄τάξη θα παίξει ρόλο η προσωπικότητα του διδάσκοντος-εξέχον φαινόμενο θεολογικής περιαυτολόγησης η προσωπικότητα-για την επιλογή του από τους μαθητές.
  Ειλικρινά θα ήθελα να γνωρίζω σε ποια σχολεία διδάσκετε για να διαπιστώσω, αν σε κλίμα έντονης ανταγωνιστικότητας σας επιλέξουν,λόγω προσωπικότητας βέβαια και όχι της αναγκαιότητας και σπουδαιότητας του μαθηματος,οι μαθητές σας.
  Σε περίπτωση που κατορθώσετε να φτιάξετε έστω και ένα τμήμα,ειλικρινά,θα ζητήσω την ανακήρυξή σας σε ισαποστόλους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Αγαπητή/έ φίλη/ε αυτό πιστεύω και αυτό υποστηρίζω! Βεβαίως δε διεκδικώ το αλάθητο! Οπότε με ευχαρίστηση θα ακούσω και τα άλλα επιχειρήματα, και θα συζητήσω πάνω σε αυτά! Περιμένω λοιπόν τις απόψεις σας και τις θέσεις σας για το μάθημα, καθώς και προτάσεις για τη βελτίωσή του.

  ΑπάντησηΔιαγραφή