ΘΕΟΛΟΓΟΙ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΠΙΝΑΚΑ


ΓΙΑΤΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΔΙΑΛΟΓΟΣΑναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 9 Νοεμβρίου 2011

Horst Dietrich Preuss: "Θεολογία της Παλαιάς Διαθήκης" Επιμέλεια- Μετάφραση: Ι. Μούρτζιος


 Σε επιμέλεια και μετάφραση του αγαπημένου πανεπιστημιακού δάσκαλου και πολυαγαπημένου  φίλου Γιάννη Μούρτζιου κυκλοφόρησε επιτέλους και στην ελληνική το έργο του Horst Dietrich Preuss: "Θεολογία της Παλαιάς Διαθήκης" που το περιμέναμε όλοι οι Έλληνες παλαιοδιαθηκολόγοι. Πρόκειται για μία μνημειώδη δουλειά 2 τόμων (1122 σελίδες!!!).  Αντιγράφουμε από το οπισθόφυλλο: " Αυτή η "θεολογία της Παλαιάς Διαθήκης", είναι ένα διδακτικό εγχειρίδιο. Σ' αυτήν πραγματοποιείται μια επισκόπηση των παλαιοδιαθηκικών ομολογιών πίστης και καταδεικνύεται η σημασία που αυτές έχουν για το σύνολο της βιβλικής θεολογίας. Επιπλέον λαμβάνεται υπόψη και το περιβάλλον του Ισραήλ, εκείνο της αρχαίας Εγγύς Ανατολής".Επιφυλασσόμαστε για μία βιβλιοπαρουσίαση!
Να σημειωθεί εδώ πως ο Ι. Μούρτζιος έχει δώσει στο ελληνικό αναγνωστικό κοινό αξεπέραστα έργα της ευρωπαϊκής βιβλικής σκέψης, που βοηθούν στην κατανόηση βασικών θεματικών ενοτήτων της Παλαιάς Διαθήκης. Αυτά είναι τα εξής: A.H.J.Gunneweg, Η ιστορία του βιβλικού Iσραήλ έως την εξέγερση του Βαρ-Κοχβά, Θεσσαλονίκη 1997, N.P.Lemche, Η προϊστορία του βιβλικού Ισραήλ, Θεσσαλονίκη 1998, W. Dietrich, H πρώτη περίοδος της βασιλείας στον βιβλικό Ισραήλ- (10ος αι π.Χ.), Θεσσαλονίκη 2004.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου