ΘΕΟΛΟΓΟΙ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΠΙΝΑΚΑ


ΓΙΑΤΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΔΙΑΛΟΓΟΣΑναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη, 6 Δεκεμβρίου 2011

Υποδιευθυντές....


Στη συνέχεια αναδημοσιεύουμε από τη σημερινή ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ της Λάρισας επιστολή που αφορά την επιλογή του δεύτερου Υποδιευθυντή στο 14ο Γυμνάσιο Λάρισας

Με αφορμή τη σχετική συζήτηση για την επιλογή Υποδιευθυντών στο 14ο Γυμνάσιο Λάρισας νομίζω πως είναι χρήσιμο να ειπωθούν κάποια πράγματα ως συμβολή στον καλόπιστο προβληματισμό των ημερών.
Σύμφωνα λοιπόν με τον Ν. 3848/10, άρθρο 23,  το ΠΥΣΔΕ ελέγχει τις προϋποθέσεις και τη νομιμότητα της διαδικασίας διαμόρφωσης της πρότασης του Συλλόγου Διδασκόντων για την επιλογή Υποδιευθυντών. Επομένως τα μέλη του ΠΥΣΔΕ θα αποφασίσουν (ή ως πλειοψηφία ή ομόφωνα) αν η πρόταση είναι επαρκώς αιτιολογημένη ή όχι.
Μελετώντας με πολύ προσοχή το Ν. 3848/10 διαπίστωσα πως πουθενά δεν κάνει λόγο για συγκριτική αξιολόγηση των προσόντων των υποψήφιων Υποδιευθυντών. Αντίθετα με σαφήνεια ορίζονται τα εξής (άρθρο 23, παρ. 1): «Ο σύλλογος των διδασκόντων κάθε σχολικής μονάδας και Σ.Ε.Κ. ….συντάσσει αιτιολογημένη πρόταση επιλογής υποδιευθυντή της σχολικής μονάδας …με βάση τα κριτήρια του άρθρου 15».Ως κριτήρια δε (για τα οποία δεν υπάρχει συγκεκριμένη μοριοδότηση) στο άρθρο 15 ορίζονται: «η προσωπικότητα και η γενική συγκρότηση του υποψηφίου και, κυρίως, η ικανότητα του υποψηφίου να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να επιλύει προβλήματα (διδακτικά, διοικητικά, οργανωτικά, λειτουργικά κ.λπ.), να δημιουργεί κατάλληλο παιδαγωγικό περιβάλλον και να εμπνέει τους εκπαιδευτικούς στην άσκηση των καθηκόντων τους. Βασικό κριτήριο είναι η γνώση του αντικειμένου του προς άσκηση έργου, η οποία συνάγεται από: α) την επιστημονική – παιδαγωγική συγκρότηση του υποψηφίου και κυρίως το επίπεδο των σπουδών και γενικότερα τις σπουδές του, την ύπαρξη σπουδών ή επιμορφώσεων στην οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης και την πιστοποιημένη γνώση ξένων γλωσσών και Τ.Π.Ε. και β) την υπηρεσιακή κατάσταση και τη διοικητική εμπειρία, όπως προκύπτει από τη συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία του υποψηφίου αλλά και την προϋπηρεσία σε άσκηση διοικητικού έργου ή την άσκηση καθηκόντων μέντορα». Πρόκειται επομένως για ένα αρκετά ευρύ φάσμα  προσόντων, τα οποία οφείλει να λάβει υπόψη του ο Σύλλογος Διδασκόντων. Σε κάθε όμως περίπτωση αρμόδιο να αποφασίσει για τη νομιμότητα της διαδικασίας είναι το ΠΥΣΔΕ (είτε ως πλειοψηφία ή ομόφωνα).
Τελειώνοντας να τονιστεί πως ο Σύλλογος του 14ου Γυμνασίου Λάρισας είναι απόλυτα ενωμένος και αφοσιωμένος στα παιδαγωγικά του καθήκοντα. Ο  ρόλος δε του Διευθυντή του Σχολείου, στην προκειμένη περίπτωση,  είναι να διαφυλάττει αυτή την ενότητα του Συλλόγου,  ώστε να επιτυγχάνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ο στόχος της παιδείας που είναι η παροχή των διδακτικών αγαθών και των αξιών στους νέους ανθρώπους.
Νίκος Παύλου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου