ΘΕΟΛΟΓΟΙ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΠΙΝΑΚΑ


ΓΙΑΤΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΔΙΑΛΟΓΟΣΑναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη, 29 Μαρτίου 2016

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΘΗΚΕ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ ΤΟ ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ., ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΙΛΤ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ «…“του συνιέναι τας Γραφάς”: 13 + 1 βήματα εισαγωγής στην Παλαιά Διαθήκη»ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

"Tο νέο βιβλίο του Κοσμήτορα της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ., καθηγητή Μιλτιάδη Κωνσταντίνου «…“του συνιέναι τας Γραφάς”. 13+1 βήματα εισαγωγής στην Παλαιά Διαθήκη», παρουσιάσθηκε χθες βράδυ στη Λάρισα, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο βιβλιοπωλείο «Παιδεία» της πόλης μας.

Όπως τονίσθηκε και αναλύθηκε από τον διακεκριμένο παλαιοδιαθηκολόγο πανεπιστημιακό καθηγητή και συγγραφέα κυριότερα θέματα του βιβλίου - το οποίο κυκλοφορήθηκε από τις εκδόσεις «Μπαρμπουνάκη» της Θεσσαλονίκης - αποτελούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες γεννήθηκε και διαμορφώθηκε η συλλογή των βιβλίων που συγκροτούν την Παλαιά Διαθήκη, καθώς και η παρουσίαση του περιεχομένου των επιμέρους έργων της, του πολιτικοκοινωνικού και πολιτιστικού πλαισίου μέσα στο οποίο έζησαν οι συγγραφείς τους, της πορείας σύνθεσης και ένταξής τους στη συλλογή και των θεολογικών προσεγγίσεων που αναπτύσσουν. Στόχος του βιβλίου είναι να καταστήσει δυνατή σε κάθε ενδιαφερόμενο την πρόσβαση στο περιεχόμενο και την κατανόηση του μηνύματος του μοναδικού ίσως έργου της παγκόσμιας λογοτεχνίας που διατηρεί επί δύο συνεχείς χιλιετίες την επικαιρότητά του."
Για να δαιβάσετε όλο το άρθρο πατήστε εδώ

Παρασκευή, 25 Μαρτίου 2016

"25η Μαρτίου 1821"


Τα ευζωνάκια (κάποτε....)

Ο ήρωας Αθανάσιος Διάκος

"Καρδιά, παιδιά μου, φώναξε, παιδιά, μη φοβηθείτε. Ανδρεία, ωσάν Έλληνες, ωσάν Γραικοί σταθείτε".Εκείνοι εφοβήθησαν κι εσκόρπισαν στους λόγκους.Έμειν΄ ο Διάκος στη φωτιά με δεκαοχτώ λεβέντες,Τρεις ώρες επολέμαε με δεκαοχτώ χιλιάδες,Σχίστηκε το τουφέκι του κι εγίνηκε κομμάτιακαι το σπαθί του έσυρε και στη φωτιά εμβήκεν.Έκοψε Τούρκους άπειρους, κι εφτά Μπουλουκμπασήδες*,Πλην το σπαδί του έσπασεν απάν΄ από τη χούφταν.Κ΄ έπεσ΄ ο Διάκος ζωντανός εις των εχθρών τα χέρια.Χίλιοι τον πήραν απ΄ εμπρός και δυο χιλιάδες πίσω.Κι Ομέρ Βρυώνης μυστικά στον δρόμο τον ερώτα:- "Γίνεσαι Τούρκος Διάκο μου, τη πίστι σου ν΄ αλλάξεις;Να προσκυνάς εις το τζαμί, την εκκλησιά ν΄ αφήσεις":Κ΄ εκείνος τ΄ αποκρίθηκε και με θυμόν του λέγει:- "Πάτε κι εσείς κ΄ η πίστις σας μουρτάτες να χαθείτε.Εγώ Γραικός γεννήθηκα, Γραικός θέλ΄ αποθάνω....Αν θέλετε χίλια φλωριά και χίλιους μαχμουτιέδες*,Μόνον πέντ΄ έξι ημερών ζωήν να μου χαρίστε.Όσον να φθάσ΄ ο Οδυσσεύς και ο Θανάσης Βάγιας"Σαν τ΄ άκουσ΄ ο Χαλήλμπεης* με δάκρυα φωνάζει:-"Χίλια πουγγιά σας δίνω ΄γω, κι ακόμα πεντακόσια,τον Διάκο να χαλάσετε, τον φοβερό τον κλέφτη,ότι θα σβύση τη Τουρκιά κι όλο το Δοβλέτι*".Τον Διάκο τότε πήρανε και στο σουβλί τον βάλαν.Ολόρθο τον εστήσανε κι αυτός χαμογελούσε."Για δες καιρό που διάλεξε ο χάρος να με πάρειτώρα π΄ ανθίζουν τα κλαδιά και βγάζ΄ η γη χορτάρι".Την πίστι τους, τους ύβριζε, τους έλεγε μουρτάτες"Εμέν΄ αν εσουβλίσετε, ένας Γραικός εχάθη,Ας είν΄ καλά ο Οδυσσεύς κι ο καπετάν Νικήτας*.Αυτοί θα κάψουν την Τουρκιά κι όλο σας το Δοβλέτι."

Τετάρτη, 9 Μαρτίου 2016

Σαββατικό- Ιωβηλαίο έτος

Η μέριμνα της Παλαιάς Διαθήκης για το συνάνθρωπο  είναι γνωστή. Οι θεσμοί του Σαββατικού και του Ιωβηλαίου έτους το επιβεβαιώνουν.

1....καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν ἐν τῷ ὄρει Σινα λέγων

2 λάλησον τοῖς υἱοῖς Ισραηλ καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτούς ἐὰν εἰσέλθητε εἰς τὴν γῆν ἣν ἐγὼ δίδωμι ὑμῖν καὶ ἀναπαύσεται ἡ γῆ ἣν ἐγὼ δίδωμι ὑμῖν σάββατα τῷ κυρίῳ

3 ἓξ ἔτη σπερεῖς τὸν ἀγρόν σου καὶ ἓξ ἔτη τεμεῖς τὴν ἄμπελόν σου καὶ συνάξεις τὸν καρπὸν αὐτῆς

4 τῷ δὲ ἔτει τῷ ἑβδόμῳ σάββατα ἀνάπαυσις ἔσται τῇ γῇ σάββατα τῷ κυρίῳ τὸν ἀγρόν σου οὐ σπερεῖς καὶ τὴν ἄμπελόν σου οὐ τεμεῖς

5 καὶ τὰ αὐτόματα ἀναβαίνοντα τοῦ ἀγροῦ σου οὐκ ἐκθερίσεις καὶ τὴν σταφυλὴν τοῦ ἁγιάσματός σου οὐκ ἐκτρυγήσεις ἐνιαυτὸς ἀναπαύσεως ἔσται τῇ γῇ

6 καὶ ἔσται τὰ σάββατα τῆς γῆς βρώματά σοι καὶ τῷ παιδί σου καὶ τῇ παιδίσκῃ σου καὶ τῷ μισθωτῷ σου καὶ τῷ παροίκῳ τῷ προσκειμένῳ πρὸς σέ

7 καὶ τοῖς κτήνεσίν σου καὶ τοῖς θηρίοις τοῖς ἐν τῇ γῇ σου ἔσται πᾶν τὸ γένημα αὐτοῦ εἰς βρῶσιν

8 καὶ ἐξαριθμήσεις σεαυτῷ ἑπτὰ ἀναπαύσεις ἐτῶν ἑπτὰ ἔτη ἑπτάκις καὶ ἔσονταί σοι ἑπτὰ ἑβδομάδες ἐτῶν ἐννέα καὶ τεσσαράκοντα ἔτη


(Λευιτ. 25:1-8 )1 δι᾽ ἑπτὰ ἐτῶν ποιήσεις ἄφεσιν

2 καὶ οὕτως τὸ πρόσταγμα τῆς ἀφέσεως ἀφήσεις πᾶν χρέος ἴδιον ὃ ὀφείλει σοι ὁ πλησίον καὶ τὸν ἀδελφόν σου οὐκ ἀπαιτήσεις ὅτι ἐπικέκληται ἄφεσις κυρίῳ τῷ θεῷ σου

3 τὸν ἀλλότριον ἀπαιτήσεις ὅσα ἐὰν ᾖ σοι παρ᾽ αὐτῷ τοῦ ἀδελφοῦ σου ἄφεσιν ποιήσεις τοῦ χρέους σου

4 ὅτι οὐκ ἔσται ἐν σοὶ ἐνδεής ὅτι εὐλογῶν εὐλογήσει σε κύριος ὁ θεός σου ἐν τῇ γῇ ᾗ κύριος ὁ θεός σου δίδωσίν σοι ἐν κλήρῳ κατακληρονομῆσαι αὐτήν

5 ἐὰν δὲ ἀκοῇ εἰσακούσητε τῆς φωνῆς κυρίου τοῦ θεοῦ ὑμῶν φυλάσσειν καὶ ποιεῖν πάσας τὰς ἐντολὰς ταύτας ὅσας ἐγὼ ἐντέλλομαί σοι σήμερον

(Δευτ. 15:1-5)