ΘΕΟΛΟΓΟΙ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΠΙΝΑΚΑ


ΓΙΑΤΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΔΙΑΛΟΓΟΣΑναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 18 Μαρτίου 2010

"Άνοιξη της Ευρώπης"

Για όγδοη συνεχόμενη χρονιά, η χώρα μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Άνοιξη της


Ευρώπης», μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού

Σχολικού Δικτύου, στόχος της οποίας είναι να οδηγήσει τους νέους σε μια

ανοιχτή συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης.

Φέτος, η Άνοιξη της Ευρώπης γιορτάζει την Ιθαγένεια και τα Θεμελιώδη

δικαιώματα, ως μέρος της Ευρωπαϊκής πολιτιστικής και κοινωνικής ταυτότητας.

Η Άνοιξη της Ευρώπης 2010 προωθεί επίσης την αλληλεγγύη και την κοινωνική

συνοχή στα σχολεία, υποστηρίζοντας τους στόχους του Ευρωπαϊκού Έτους για την

Καταπολέμηση της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού.


Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί από τις 22 Μαρτίου έως τα τέλη Ιουνίου 2010. Η

πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων των σχολείων μπορεί να προγραμματισθεί

στις παραπάνω ημερομηνίες, χωρίς αυτό να είναι δεσμευτικό.
Εκπαιδευτικοί και μαθητές μπορούν να αναζητήσουν ιδέες και προτάσεις για τη

διοργάνωση εκδηλώσεων (προσκλήσεις σε Ευρωβουλευτές και καθηγητές

Πανεπιστημίων με αντικείμενο ευρωπαϊκά θέματα, βουλευτές, εκπροσώπους της

τοπικής αυτοδιοίκησης, ξένους που ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα, φοιτητές

Erasmus κλπ), καθώς και παιδαγωγικό υλικό, δραστηριότητες για την τάξη,

διαγωνισμούς και εκπαιδευτικά εργαλεία στην ιστοσελίδα του προγράμματος

http://www.springday2010.net/ww/en/pub/spring2010/index.htm , η οποία

εμπλουτίζεται διαρκώς. Επίσης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση

http://springday4europe.blogspot.com/ λειτουργεί στα ελληνικά ιστολόγιο

(weblog) με στόχο την ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων και ιδεών.


Τα σχολεία που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα καλούνται να

εγγραφούν συμπληρώνοντας ηλεκτρονικά την αίτηση που βρίσκεται στον ιστοχώρο

της Άνοιξης της Ευρώπης και συγκεκριμένα στην ιστοσελίδα,

http://www.springday2010.net/ww/el/pub/spring2010/misc/registration.cfm . Η

εγγραφή είναι πολύ απλή και δεν είναι δεσμευτική.Πιστοποιητικό συμμετοχής στην Άνοιξη της Ευρώπης θα δοθεί στα σχολεία που θα

εγγραφούν στο πρόγραμμα καθώς και στους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου