ΘΕΟΛΟΓΟΙ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΠΙΝΑΚΑ


ΓΙΑΤΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΔΙΑΛΟΓΟΣΜIA ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ, ΣΤΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ, ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΥΣΤΕΡΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΧΡΟΝΩΝ

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Σάββατο 28 Οκτωβρίου 2023

Η Γάζα τους πρώτους μεταχριστιανικούς αιώνες


Ἡ Γάζα, για την οποία γίνονται συνεχείς αναφορές, τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες, σύμφωνα μὲ τὸ έργο του Μάρκου Διακόνου “Ο Βίος του Αγίου Πορφύριου” , ἦταν πόλη τῆς Παλαιστίνης, πολυάνθρωπη, γνωστή, στὴν ὁποία κατοικοῦσαν πολλοὶ εἰδωλολάτρες. Ἡ
εἴσοδος σὲ αὐτὴ γίνονταν ἀπὸ τὴν περιοχὴ Τετράμφοδον (σταυρόδρομι) στὴν ὁποία ὑπῆρχε ἄγαλμα τῆς Ἀφροδίτης. Αὐτὸ τιμώνταν ἀπὸ τοὺς κατοίκους τῆς
πόλης, καὶ εἰδικὰ τὶς γυναῖκες ποὺ ἄναβαν λυχνάρια καὶ τὸ θυμιάτιζαν μὲ λιβάνι.
Μέσα στὴν πόλη, στὶς ἀρχὲς τοῦ 5ου αι. ὑπῆρχαν ἀρκετοὶ ναοί. Αὐτοὶ ἦταν ἀφιερωμένοι στὸν Ἥλιο, τὴν Ἀφροδίτη, τὸν Ἀπόλλωνα, τὴν Περσεφόνη, τὴν Ἑκάτη. Ὑπῆρχε ἐπίσης τὸ Ἠρωεῖο καὶ ναὸς ἀφιερωμένος στὴν Τύχη τῆς πόλης. Ὁ σημαντικότερος ὅλων ὅμως ἦταν τὸ Μαρνεῖον ποὺ εἶχε κτιστεῖ πρὸς
τιμὴν τοῦ Κρητογενῆ Δία. Μέχρι τὴν ἐποχὴ τοῦ Αγίου Πορφύριου, επισκόπου Γάζης ὁ μόνος χριστιανικὸς ναὸς τῆς περιοχῆς ἦταν ἀφιερωμένος στὴν Ἁγία Εἰρήνη τοῦ Θεού. Ὁ ἴδιος φρόντισε νὰ κτιστεῖ ἐκκλησία ποὺ τὴν ὀνόμασε Εὐδοξιανὴ
πρὸς τιμὴν τῆς προστάτιδάς του, τῆς αὐτοκράτειρας Εὐδοξίας.
Αὐτὸ τὸ γεγονὸς φανερώνει ὅτι λίγοι κάτοικοι τῆς Τύρου ἦταν
χριστιανοὶ στὶς ἀρχὲς τοῦ 5ου αι. Ἐπίσης φαίνεται ὅτι ἀρκετοὶ ἀπὸ αὐτοὺς δεν εἶχαν σπουδαία κοινωνικὴ προέλευση. Αὐτὸ συνάγεται ἀπὸ τὸν ὑπαινιγμὸ ποὺ
γίνεται γιὰ τὴν οἰκονομικὴ κατάσταση τῆς κοινότητας καὶ ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι στοὺς χριστιανοὺς τῆς πόλης πρὶν τὴν ἔλευση τοῦ Ἁγίου Πορφύριου, συγκαταλέγονταν καὶ μία δούλη, ἡ τροφὸς τῆς πλούσιας Αἰλιάδος.

Οι πληροφορίες είναι από το άρθρο: Νικόλαος Παύλου: «Το έργο του Μάρκου Διακόνου “Ο Βίος του Αγίου Πορφύριου” ως ιστορική πηγή» - ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΠΑΛΑΜΑΣ, 821/2008, 243-26. Η εικόνα του Αγίου Πορφύριου από τη wikipedia

Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2023

ΘΕΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

 


Ο εκπαιδευτικός θεολόγος μεταδίδει γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις/αξίες. Εκτός των άλλων είναι ερευνητής και ερμηνευτής ιδεών (βασικά με θρησκευτικό χαρακτήρα), γνώστης και ερευνητής κειμένων και παραδόσεων (βιβλικά κείμενα, πατερική γραμματεία, ιστορία του χριστιανισμού και των θρησκευμάτων, θεσμοί της εκκλησίας), γνώστης και αναλυτής της πραγματικότητας που βιώνουν οι νέοι άνθρωποι, γνώστης και συζητητής σε απόψεις και ενστάσεις για ζητήματα που αφορούν το αντικείμενό του, συν-μέτοχος του διεπιστημονικού διαλόγου.

Για να μπορέσει να ανταποκριθεί στα παραπάνω η ανάγκη για ενημέρωση και επιμόρφωση είναι συνεχής, αφού νέες τάσεις και ιδέες εμφανίζονται διαρκώς .

Ανταποκρινόμενοι στα παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη τις απαντήσεις σας στο ερωτηματολόγιο για την επιμόρφωση θεολόγων  δημιουργείται θεολογικό εργαστήρι από τους Συμβούλους Εκπαίδευσης ΔΔΕ Λάρισας, ΔΔΕ Φθιώτιδας, ΔΔΕ Κοζάνης για τους συναδέλφους ΠΕ01 των περιοχών ευθύνης τους.

Το εργαστήριο θα λειτουργεί ανεξάρτητα από τις υπόλοιπες επιμορφωτικές πρακτικές. Θα είναι διαδικτυακό και βασικά θα συγκαλείται σε μηνιαία βάση. Εννοείται ότι η συμμετοχή σε αυτό είναι προαιρετική και οι συναντήσεις θα γίνονται εκτός ωραρίου λειτουργίας των σχολείων. Εισηγητές μπορεί να είναι συνάδελφοι με αυξημένη εμπειρία, πανεπιστημιακοί δάσκαλοι, σύμβουλοι εκπαίδευσης κοκ και θα ακολουθεί συζήτηση και προβληματισμοί.

Ο σύνδεσμος για να συμμετέχετε σε αυτό είναι

 

https://minedu-secondary2.webex.com/meet/npavlou

 

Η θεματολογία των συναντήσεων θα περιλαμβάνει  θέματα διδακτικής των Θρησκευτικών, δειγματικές διδασκαλίες,  ζητήματα διοίκησης της εκπαίδευσης, εφαρμογές των ΤΠΕ στα Θρησκευτικά, διαχείρισης της σχολικής τάξης, πληροφόρηση για νέες τάσεις και ρεύματα της θεολογικής επιστήμης.

Η πρώτη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 20/10/2023, ώρα 17.00,  και εισηγητρια θα είναι η κα Ιωάννα Κομνηνού, καθηγήτρια ΕΚΠΑ με θέμα «Η αξιοποίηση της τέχνης του κινηματογράφου στο μάθημα των Θρησκευτικών»

Θα καταβληθεί προσπάθεια με την ολοκλήρωση των συναντήσεων να δοθεί βεβαίωση συμμετοχής στους συναδέλφους που θα παρακολουθήσουν ανελλιπώς τις εργασίες του σεμιναρίου.