ΘΕΟΛΟΓΟΙ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΠΙΝΑΚΑ


ΓΙΑΤΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΔΙΑΛΟΓΟΣΑναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη, 28 Σεπτεμβρίου 2010

Διαγωνισμός έκθεσης για το πρόγραμμα EUROSCOLA

        Στο πλαίσιο του προγράμματος EUROSCOLA του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα πραγματοποιηθεί την 17η Δεκεμβρίου 2010 στο Στρασβούργο Ημερίδα όπου θα συζητηθούν επίκαιρα ευρωπαϊκά θέματα. Στην  Ημερίδα αυτή  θα  συμμετάσχουν μαθητές  της Β’ και της Γ΄ Λυκείου από τις χώρες –μέλη της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης.


Για την επιλογή των μαθητών θα διεξαχθεί διαγωνισμός έκθεσης της Β’ και Γ’ τάξης όλων  των Γενικών  και  Επαγγελματικών Λυκείων  του  νομού, με θέμα :
«Η συμβολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη μείωση του Δημοκρατικού Ελλείμματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση»
 Στην επιλογή των μαθητών εκτός από το βαθμό της εργασίας-έκθεσης θα ληφθούν υπόψη τα εξής κριτήρια:
α)πολύ καλή γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής γλώσσας, που να αποδεικνύεται με πτυχίο. Θα προτιμηθούν οι έχοντες πτυχίο υψηλότερης βαθμίδας.
β)Καλή γενική επίδοση στα μαθήματα του σχολείου.
Σημειώνεται ότι η μεγαλύτερη βαρύτητα δίνεται στην έκθεση και τα άλλα κριτήρια συνεκτιμούνται βάσει  μοριοδότησης (έκθεση 60%,ξένη γλώσσα20%, επίδοση 20%)
Ειδικότερα για τους μαθητές των ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ, η ηλικία δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 21ο έτος.
Οι αλλοδαποί επιλεγέντες μαθητές που προέρχονται από χώρες εκτός της Ε.Ε. θα πρέπει να έχουν τα απαραίτητα έγγραφα για να ταξιδέψουν.
Η επιδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ανέρχεται σε  471 ΕΥΡΩ για κάθε άτομο.
       Οι συνοδοί καθηγητές θα πρέπει επίσης να έχουν πολύ καλή γνώση της Αγγλικής  ή Γαλλικής γλώσσας, που να αποδεικνύεται με πτυχίο, προκειμένου να διευκολύνουν το έργο της διερμηνείας. Θα προτιμηθούν οι έχοντες πτυχίο υψηλότερης βαθμίδας.
Οι συνοδοί καθώς και οι μαθητές που θα επιλεγούν δεν πρέπει να έχουν συμμετάσχει στο πρόγραμμα  EUROSCOLA  κατά το παρελθόν.
‘Οσον αφορά  τα  οργανωτικά θέματα του ταξιδιού, την ευθύνη θα αναλάβουν οι συνοδοί καθηγητές οι οποίοι θα  εισπράξουν  την επιταγή με τη συνολική χρηματική  αποζημίωση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο.
       Παρακαλούνται οι διευθυντές των σχολείων να ενημερώσουν τους μαθητές και να αποστείλουν εντός 10(δέκα) ημερών στα γραφεία που ανήκουν, κατάσταση, στην οποία θα αναγράφονται τα ονόματα  των  μαθητών του σχολείου σας που επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, το πτυχίο Αγγλικής ή Γαλλικής Γλώσσας που κατέχουν, ο βαθμός επίδοσής τους κατά το προηγούμενο σχολικό έτος και η ημερομηνία γέννησής τους.

1 σχόλιο: