ΘΕΟΛΟΓΟΙ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΠΙΝΑΚΑ


ΓΙΑΤΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΔΙΑΛΟΓΟΣΑναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη, 16 Οκτωβρίου 2012

Το αίνιγμα του Ιωθάμ και τα ....φουσκωμένα μπαλόνια

Στην Παλαιά Διαθήκη, στο βιβλίο των Ηρώων, δηλαδή στο βιβλίο των Κριτών, περιέχεται το αίνιγμα του Ιωθάμ (Κρ 9, 7-150 Το παραθέτουμε στη συνέχεια (Μετάφραση των Ο΄ ):


"7 καὶ ἀνήγγειλαν τῷ Ιωαθαμ καὶ ἐπορεύθη καὶ ἔστη ἐπὶ τῆς κορυφῆς τοῦ ὄρους Γαριζιν καὶ ἐπῆρεν τὴν φωνὴν αὐτοῦ καὶ ἐκάλεσεν καὶ εἶπεν αὐτοῖς ἀκούσατέ μου ἄνδρες Σικιμων καὶ ἀκούσαι ὑμῶν ὁ θεός


8 πορευόμενα ἐπορεύθησαν τὰ ξύλα τοῦ χρῖσαι ἑαυτοῖς βασιλέα καὶ εἶπον τῇ ἐλαίᾳ βασίλευσον ἐφ᾽ ἡμῶν

9 καὶ εἶπεν αὐτοῖς ἡ ἐλαία ἀφεῖσα τὴν πιότητά μου ἣν ἐν ἐμοὶ ἐδόξασεν ὁ θεὸς καὶ ἄνθρωποι πορευθῶ ἄρχειν τῶν ξύλων

10 καὶ εἶπαν τὰ ξύλα τῇ συκῇ δεῦρο βασίλευσον ἐφ᾽ ἡμῶν

11 καὶ εἶπεν αὐτοῖς ἡ συκῆ ἀφεῖσα τὴν γλυκύτητά μου καὶ τὸ γένημά μου τὸ ἀγαθὸν πορευθῶ ἄρχειν ἐπὶ ξύλων

12 καὶ εἶπαν τὰ ξύλα τῇ ἀμπέλῳ δεῦρο βασίλευσον ἐφ᾽ ἡμῶν

13 καὶ εἶπεν αὐτοῖς ἡ ἄμπελος ἀφεῖσα τὸν οἶνόν μου τὴν εὐφροσύνην τὴν παρὰ τοῦ θεοῦ τῶν ἀνθρώπων πορευθῶ ἄρχειν ξύλων

14 καὶ εἶπαν τὰ ξύλα πρὸς τὴν ῥάμνον δεῦρο σὺ βασίλευσον ἐφ᾽ ἡμῶν

15 καὶ εἶπεν ἡ ῥάμνος πρὸς τὰ ξύλα εἰ ἐν ἀληθείᾳ ὑμεῖς χρίετέ με εἰς βασιλέα ἐφ᾽ ὑμῶν δεῦτε πεποίθατε ἐν τῇ σκέπῃ μου καὶ εἰ μή ἐξέλθοι πῦρ ἐκ τῆς ῥάμνου καὶ καταφάγοι τὰς κέδρους τοῦ Λιβάνου"

Είναι η γνωστή ιστορία με την αγκαθιά που ήθελε να βασιλέψει στα δένδρα. Ο Ιωθάμ την είπε για να τονίσει την αποστροφή του στη βασιλεία που είχαν προσφέρει στον Αβιμέλεχ οι κάτοικοι της Συχέμ. Τον θεωρούσε δηλαδή ανίκανο, χωρίς προσόντα, εκτός από του ότι  ανήκε στην οικογένεια του Ιεθουβάαλ (Γεδεών). Γιατί τη θυμηθήκαμε; μα είναι πανεύκολο. Η καθημερινότητά μας έχει πολλούς "Αβιμέλεχ". Κάποτε είχαν ένα ακαταμάχητο προσόν: μία κομματική ταυτότητα! Τίποτα άλλο! Και μπορεί, χάρη σε αυτή να γίνονταν ακόμη και διευθυντές σχολείων. Και να έδειχναν σοφοί και με κύρος! Μα θα μου πείτε υπάρχουν τέτοιοι; Μμμμ! Το κακό ξέρετε ποιο είναι; Όχι ότι υπάρχουν, αλλά το φουσκωμένο μπαλόνι που κρύβουν μέσα τους. Ας προσέχουν όμως! Όταν το μπαλόνι σκάσει, αποκαλύπτεται ότι μόνο αέρα περιείχαν!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου