ΘΕΟΛΟΓΟΙ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΠΙΝΑΚΑ


ΓΙΑΤΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΔΙΑΛΟΓΟΣΑναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 22 Ιουνίου 2017

Η "κρατική" εδραίωση του μονοθεϊσμού στον βιβλικό Ισραήλ

Πρώτη δημοσίευση στο περιοδικό "ΣΥΝΘΕΣΙΣ"

Παρασκευή, 9 Ιουνίου 2017

"ΤΑ ΕΘΝΗ ΚΑΙ ΟΙ ΛΑΟΙ ΣΤΟ ΠΡΟΦΗΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ"

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ
Στην Π. Διαθήκη υπάρχει στενή σχέση του Θεού με την ιστορία. Η ιστορία είναι το αποκλειστικό πεδίο της θείας αποκάλυψης και ενέργειας. Η ιστορική αφήγηση αποσκοπεί στο να καταστήσει σαφές ότι η ιστορία είναι το πεδίο εκδήλωσης των θείων ενεργειών. Ο Θεός αποκαλύπτεται σ' αυτήν και ενεργεί μέσα σ' αυτήν όχι για να ανταποκριθεί σε μια ιστορική ανάγκη της στιγμής, αλλά για να την κατευθύνει σε έναν συγκεκριμένο σκοπό, τη σωτηρία των ανθρώπων και την ειρηνική συμβίωση με τους λαούς και τα έθνη. Όπως ο ισραηλιτικός λαός, έτσι και τα έθνη υπόκεινται τόσο στην κρίση όσο και στην εύνοια του Θεού. Κρίνονται και τιμωρούνται για την παράβαση του έμφυτου ηθικού νόμου, ευεργετούνται και σώζονται ως μέλη της παγκόσμιας βασιλείας του. Ο λαός του Ισραήλ με την εκλογή του ως περιούσιου λαού καλείται να γίνει ο φορέας της ευλογίας του Θεού στα έθνη, το φυτώριο για την ανακαίνιση του ανθρωπίνου γένους και την επανάκτιση της προπτωτικής κατάστασης της μακαριότητας, της αγαθότητας, της ευθύνης. Αυτός είναι ο βασικός προορισμός του για την πραγματοποίηση του οποίου οι προφήτες, ως όργανα του Θεού, αναλαμβάνουν πρωτεύοντα ρόλο. Μέσα από την εναλλαγή σκηνών αμαρτίας, κρίσης, αγνωμοσύνης, διάσπασης, διενέξεων, αποστασίας, αδικίας, αντιρρήσεων, πολέμων, βιαιοτήτων εμφανίζονται προφήτες (Αμώς, Μιχαίας, Πρωτοησαΐας, Σοφονίας, Ιεζεκιήλ, Δευτεροησαΐας, Οβδιού, Τριτοησαΐας, Ιωνάς, Ζαχαρίας, Δανιήλ), οι οποίοι ομιλούν για ένα νέο πνευματικό ξεκίνημα με βασικό χαρακτηριστικό την ανοιχτοσύνη προς τα έθνη και τους λαούς, τους αλλογενείς και τους ξένους. Ο Θεός καθίσταται πλέον το "φως των εθνών", το "πνεύμα χάριτος", η "αναβλύζουσα πηγή" για "κάθε σάρκα", μεσιτεύει υπέρ των εθνών και των λαών με κύριο γνώμονα το νόμο, το δίκαιο και τη δικαιοσύνη, που θα οδηγήσουν στη σωτηρία του κόσμου. (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)

Περιεχόμενα
ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.
Ο Ισραήλ και τα έθνη - Εισαγωγικά
Η γη της επαγγελίας - Η χώρα
Οι πόλεμοι στον βιβλικό Ισραήλ
Η "εξωτερική" πολιτική το προφήτη Ησαΐα. Η χώρα και τα έθνη
Ο λόγος της κρίσης και η προφητεία
Η Σιών και τα έθνη
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β.
Αμώς
Μιχαίας
Πρωτοησαΐας
Σοφονίας
Ιεζεκιήλ
Δευτεροησαΐας
Οβδιού
Τριτοησαΐας
Ιωνάς
Ζαχαρίας
Δανιήλ
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
SUMMARY
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΙΒΛΙΚΩΝ ΧΩΡΙΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΩΝ

Τετάρτη, 31 Μαΐου 2017

Χαράλαμπος Μ. Ανδρεόπουλος: Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ 1967-1974


Ένα σημαντικό βιβλίο που  αξίζει να διαβαστεί από όλους μας! 

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ 1967-1974

Ιστορική και νομοκανονική προσέγγιση

Χαράλαμπος Μ. Ανδρεόπουλος

Πρόλογος: Ιωάννης Μ. Κονιδάρης

Εκδόσεις Επίκεντρο

Σελίδες: 424

ISBN: 9789604583119

Τιμή: 23,00€ (συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.)
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ

ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΤΑΕΤΙΑ

Η Εκκλησία κατά τη δικτατορία 1967 - 1974

* Κυκλοφόρησε το βιβλίο του θεολόγου καθηγητή, Δρ. Εκκλησιαστικής

Ιστορίας του ΑΠΘ Χάρη Ανδρεόπουλου, από τις εκδόσεις «Επίκεντρο»


Είναι γεγονός ότι οι μεγαλύτερες κρίσεις στις σχέσεις Εκκλησίας–Πολιτείας στη Ελλάδα συνέπεσαν με ανώμαλες περιόδους της πολιτικής της ιστορίας. Ταυτόχρονα, συνδέθηκαν με τη δημιουργία αρχιεπισκοπικών ζητημάτων, κάτι μάλλον αναμενόμενο ως εκ της σημασίας που διαδραματίζει το πρόσωπο του «Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος» στα πολιτικά πράγματα.

Σε μια από τις πλέον σκοτεινές και δυσερμήνευτες περιόδους της σύγχρονης εκκλησιαστικής ιστορίας αναφέρεται το παρόν βιβλίο που έρχεται να ρίξει φώς στις σχέσεις της διοικούσας Εκκλησίας και της Πολιτείας της περιόδου 1967 - 1974, όπως αυτές διαμορφώθηκαν υπό το κράτος της εγκαθιδρυθείσας την 21η Απριλίου 1967 επτάχρονης δικτατορίας. Το 424 σελίδων βιβλίο εκδόθηκε και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Επίκεντρο» της Θεσσαλονίκης (σειρά «Ιστορία και Κοινωνία»).

Με ενδελεχή έρευνα πηγών και βιβλιογραφίας ο Χάρης Ανδρεόπουλος πραγματεύεται το πρόβλημα, εξετάζοντας και αναλύοντας ζητήματα της εν λόγω περιόδου που αφορούσαν την νομοκανονική αυτοσυνειδησία της Εκκλησίας και τον βαθύ τραυματισμό της (σήμερα συνταγματικά κατοχυρωμένης) αυτοδιοικήσεώς της από σωρεία παρεμβάσεων της δικτατορίας στα εσωτερικά της, που αποσκοπούσαν στον έλεγχο της εκκλησιαστικής διοικήσεως ώστε να υπηρετηθούν οι ιδεολογικές σκοπιμότητες του καθεστώτος.

Προσεγγίζοντας το όλο ζήτημα επί τη βάσει ιστορικών και νομοκανονικών κριτηρίων, ο συγγραφέας αναδεικνύει, αξιολογεί και ερμηνεύει τις ποικίλες διαστάσεις και προεκτάσεις που είχε η προβληματική αυτή σχέση στη διοίκηση και στη ζωή της ελλαδικής Εκκλησίας καθ΄ όλη τη διάρκεια της Επταετίας και σε αμφότερες τις φάσεις της: επί Γ. Παπαδοπούλου, με αρχιεπίσκοπο τον Ιερώνυμο Κοτσώνη, και επί Δ. Ιωαννίδη με αρχιεπίσκοπο τον Σεραφείμ Τίκα. Ως ιδιαίτερης σημασίας ζητήματα αντιμετωπίζονται το θέμα της διαταραχθείσας κατά το διάστημα της πρώτης φάσης της δικτατορίας (1967 – 1973) νομοκανονικής σχέσης της ελλαδικής Εκκλησίας με το Οικουμενικό Πατριαρχείο και το θέμα των δώδεκα εκπτώτων – «ιερωνυμικών» λεγομένων – Μητροπολιτών που δημιουργήθηκε στη δεύτερη φάση της δικτατορίας (Νοέμβριος 1973 – Ιούλιος 1974).

Στο βιβλίο παρουσιάζονται, επίσης, και αναλύονται οι πολιτικές με τις οποίες στα πρώτα κρίσιμα χρόνια της μεταπολίτευσης, επί πρωθυπουργίας Κων/νου Καραμανλή (1974 – 1980), αντιμετωπίσθηκε και εξομαλύνθηκε η κρίση στην Εκκλησία, αλλά και θεμελιώθηκε ο εκδημοκρατισμός της με σειρά συνταγματικών διατάξεων και νομοθετημάτων που ρύθμισαν θετικά τόσο την εσωτερική της λειτουργία, όσο και τις σχέσεις της με την Πολιτεία.

Μία σημαντική μελέτη που βοηθά στην εξέταση, κατανόηση και ανάδειξη των αιτίων και των διαδικασιών μέσω των οποίων η Εκκλησία της Ελλάδος επηρεάσθηκε, συμμετείχε, έδρασε και επέδρασε στις πολιτικές εξελίξεις υπό το κράτος της επτάχρονης δικτατορίας 1967-1974. Το βιβλίο - η έκδοση του οποίου συμπίπτει με τη συμπλήρωση 50 χρόνων από την εγκαθίδρυση της δικτατορίας της 21ης Απριλίου 1967 - προλογίζει ο ομ. καθηγητής Εκκλησιαστικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Ιωάννης Μ. Κονιδάρης, χαρακτηρίζοντάς το ως «ένα έργο – σταθμό για την Εκκλησιαστική Ιστορία, αλλά και εφαλτήριο για περαιτέρω αναζητήσεις σε συναφείς κλάδους, όπως το Εκκλησιαστικό Δίκαιο ή / και η Πολιτική Ιστορία του τόπου μας».

Ο Χαράλαμπος Ανδρεόπουλος γεννήθηκε και ζει με την οικογένειά του στη Λάρισα. Υπηρετεί στη Β/θμια εκπαίδευση ως θεολόγος καθηγητής. Είναι διδάκτωρ Εκκλησιαστικής Ιστορίας του Α.Π.Θ. και μέλος της Εταιρείας Εκκλησιαστικού και Κανονικού Δικαίου. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στη μελέτη θεμάτων της σύγχρονης πολιτικής και εκκλησιαστικής ιστοριογραφίας. Αρθρογραφεί στην «Ελευθερία» Λαρίσης, στο «Amen.gr» και στο προσωπικό του ιστολόγιο (http://religiousnet.blogspot.com).

Παρασκευή, 26 Μαΐου 2017

Οι μαθητές του 14ου Γυμνασίου Λάρισας στην Εποχή της Τεχνολογίας
Μία σημαντική έκθεση με έργα που δημιουργήθηκαν στο μάθημα της Τεχνολογίας, παρουσιάζεται αυτές τις μέρες στο 14ο Γυμνάσιο Λάρισας.


Οι μαθητές του σχολείου με την καθοδήγηση του καθηγητή του μαθήματος κ. Αποστόλη Αποστολάκη, με μεράκι και φαντασία, δημιούργησαν κατασκευές και έγραψαν θεωρητικά κείμενα στα οποία αξιοποιούν τις γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, και δείχνουν τους προβληματισμούς τους.


Πρόκειται για έργα υψηλού επιπέδου στην οποία μπορούν οι μαθητές, εκτός των άλλων, να θαυμάσουν ένα πιστό αντίγραφο του «Τιτανικού» , να δουν τη λειτουργία ενός αγροκτήματος, να απολαύσουν από ψηλά τη θέα ενός σύγχρονου σταδίου και να διαβάσουν μία ενδιαφέρουσα θεώρηση των μεταλλαγμένων προϊόντων (Βλ. και .σχετικό δημοσίευμα στη larissanet )

Πέμπτη, 18 Μαΐου 2017

«Εγώ το ρομπότ διδάσκω Θρησκευτικά». Η σύζευξη ρομποτικής και θρησκευτικού γραμματισμού«Εγώ το ρομπότ διδάσκω Θρησκευτικά».

Η σύζευξη ρομποτικής και θρησκευτικού γραμματισμού Νικόλαος Παύλου

Θεολόγος-Ιστορικός,Περίληψη

Η εποπτικότητα που παρέχουν οι εφαρμογές της ρομποτικής μπορεί να φανεί χρήσιμη και σε «παραδοσιακά» μαθήματα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, όπως είναι τα Θρησκευτικά. Βοηθάει στην επικαιροποίησή τους και στην καλύτερη αποτύπωση των διδακτικών αγαθών τους. Όλα αυτά αναδεικνύονται με συγκεκριμένα δείγματα διδακτικών ενοτήτων του θρησκευτικού μαθήματος που προέρχονται και από την Πρωτοβάθμια και από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Λέξεις-Κλειδιά: Ρομποτική, Θρησκευτικά, Επικαιροποίηση, Εποπτικό μέσο

Εισαγωγή

Στο 1ο κεφάλαιο του βιβλίου του Ισαάκ Ασίμωφ «Εγώ, το Ρομπότ» ο συγγραφέας παρουσιάζει το ρομπότ Ρόμπυ να βοηθάει ένα μικρό κοριτσάκι, τη Γκλόρια. Παίζει μαζί του, υπακούει στις εντολές του και παράλληλα το εκπαιδεύει με τον τρόπο του. Αποτελεί έτσι μέρος της ζωής του παιδιού και συμβάλλει στη διαμόρφωση του χαρακτήρα του.

Αυτή η πραγματικότητα που παρουσιάζει ο οραματιστής συγγραφέας αφορά και τη σημερινή καθημερινότητα, καθώς και τη διαδικασία της μάθησης. Ήδη τα πρώτα βήματα και οι σχετικές προτάσεις γίνονται, και η χρήση εφαρμογών της ρομποτικής στην παιδεία κερδίζει όλοι και περισσότερους θιασώτες. Μάλιστα στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση έχουν ήδη ενταχθεί ειδικές καινοτόμες δράσεις που επικεντρώνονται στη μάθηση της λειτουργίας των ρομπότ και τη χρήση τους στο σχολείο. Η ρομποτική δηλαδή αποτελεί μία πραγματικότητα, αφού και η αγορά παρέχει πακέτα με προσιτό οικονομικό κόστος τα οποία είναι απλού χειρισμού που περιέχουν όλα τα απαραίτητα (μικροεπεξεργαστές, αισθητήρες, κινητήρες, λογισμικό προγραμματισμού συμπεριφοράς), για να μπορέσει το ρομπότ να αποτελέσει εργαλείο μάθησης (Φράγκου, 2009).

Η ρομποτική ως μέσο διδασκαλίας

Η ρομποτική δείχνει λοιπόν ότι μπορεί να βοηθήσει στην αποτύπωση των διδακτικών αγαθών. Αυτό αποτελεί και το μεγάλο «προτέρημά» της:

Τρίτη, 16 Μαΐου 2017

Άγιος Αχίλλειος Πρεσπών

Ο Ναός του Αγίου Αχιλλείου στις Πρέσπες κτίζεται πιθανότατα από Λαρισαίους τεχνίτες τον 10ο αι. με έξοδα του τσάρου Σαμουήλ, Τρίκλιτη βασιλική με νάρθηκα και μεγάλες διαστάσεις. Τα κλίτη χωρίζονται με ψηλές πεσσοστοιχίες. Μαρμάρινο τέμπλο χώριζε το ιερό βήμα από τον υπόλοιπο ναό.
Σάββατο, 13 Μαΐου 2017

Η θρησκευτική ζωή των Ισραηλιτών στα χρόνια του ΧριστούΧάρτης εννοιών (ένα παράδειγμα για τους αγαπητούς φίλους, που μάθαμε μαζί διδακτική των Θρησκευτικών στα σεμινάρια επιμόρφωσης των Θεολόγων)

Κυριακή, 16 Απριλίου 2017

Τρίτη, 11 Απριλίου 2017

Το ιστορικό πλαίσιο της Σταύρωσης του Χριστού

(πατήστε με τον κέρσορα στις εικόνες για να διαβαστεί το άρθρο)Τετάρτη, 29 Μαρτίου 2017

Horst Dietrich Preuss "Θεολογία της Παλαιάς Διαθήκης"

Επανακυκλοφόρησε από τις εκδόσεις "Κυριακίδη"σε 2 τόμους (A και Β) η "Θεολογία της Παλαιάς Διαθήκης" του Horst Dietrich Preuss (1-5- 1927 - 25 -12-1993 στο Neuendettelsau, Καθηγητής της Παλαιάς Διαθήκης στο Augustana-Hochschule Neuendettelsau).

Τη μετάφραση και την επιμέλεια έχει κάνει ο καθηγητής Ιωάννης Χ. Μούρτζιος.

Από την παρουσίαση του βιβλίου (η παρουσίαση εδώ):

" ΑΥΤΗ η «Θεολογία της Παλαιάς Διαθήκης» είναι ένα διδακτικό εγχειρίδιο. Σ’ αυτήν πραγματοποιείται μια επισκόπηση των παλαιοδιαθηκικών ομολογιών πίστης και καταδεικνύεται η σημασία που αυτές έχουν για το σύνολο της βιβλικής θεολογίας. Επιπλέον λαμβάνεται υπόψη και το περιβάλλον του Ισραήλ, εκείνο της αρχαίας Εγγύς Ανατολής.
Όλη η παλαιοδιαθηκική μαρτυρία σχετικά με το Θεό εξαρτάται άμεσα από την πράξη της εκλογής του λαού Ισραήλ από τον Γιαχβέ και από τη δέσμευσή του απέναντί του. Ο Γιαχβέ επιλέγει το λαό του και δεσμεύεται σε μια κοινω νία με αυτόν. Έτσι στον πρώτο τόμο εξετάζονται οι μαρτυρίες για το γεγονός της εξόδου και του Σινά. Επίσης τίθενται τα ζητήματα του δικαίου και του νόμου του Ισραήλ, του ονόματος, της ιδιαιτερότητας, της δράσης και της επίδρασης του Θεού μέσα στην αποκάλυψη, στην ιστορία και τη δημιουργία.
Στο δεύτερο τόμο εξετάζονται οι συνέπειες και τα επακόλουθα που προέκυψαν για τον παλαιοδιαθηκικό Ισραήλ μέσα από αυτές τις εμπειρίες πίστης. Αυτές σχετίζονται με τις αφηγήσεις των Πατριαρχών, τη βασιλεία, τη Σιών, τους ιερείς και τους προφήτες. Επίσης εξετάζονται πως αυτές οι εμπειρίες πίστης αναπτύχθηκαν και επηρέασαν περαιτέρω την ανθρωπολογία, την ηθική, τη λατρεία, τις προσδοκίες για το μέλλον και τη στάση του Ισραήλ απέναντι στους άλλους λαούς.
Η ιστορική πράξη εκλογής και δέσμευσης του λαού του Ισραήλ βρίσκεται στο κέντρο της Παλαιάς Διαθήκης. Ο Ισρα- ήλ κατά την πορεία του με τον Γιαχβέ ήρθε αντιμέτωπος πρόσωπα και κατα- στάσεις που επαναπροσδιόρισαν την πίστη του. Αυτά ήταν οι ομάδες των προπατόρων, η χαναανιτική αστική κουλτούρα, το ιερατείο και ο Ναός και οι προφήτες, οι οποίοι έθεταν υπό αμφισβήτηση την εκλογή του Ισραήλ. Ακόμη περιγράφεται, πώς ο Ισραήλ κατορθώνει να διατηρήσει την πίστη του στον Γιαχβέ προσαρμόζοντάς την στις νέες συνθήκες.
Οι πράξεις του Γιαχβέ προς τον Ισραήλ είχαν συνέπειες. Η δωρεά της ιστορικής εκλογής συνδέθηκε με τις υποχρεώσεις του λαού Ισραήλ, που απέρρεαν από την δέσμευση αυτή. Ο λαός Ισραήλ έπρεπε πλέον να βιώσει και να εφαρμόσει τις υποχρεώσεις αυτές με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο σε σχέση με τον άνθρωπο, την ηθική, την ελπίδα, τη λατρεία, τη σχέση του με τους άλλους λαούς. Καταγράφεται επίσης, πώς οι θεϊκές πράξεις ενεργοποίησαν δυναμικά την πίστη του λαού Ισραήλ.
Σε κάθε περίπτωση στο παρόν έργο καταδεικνύονται οι βασικές δομές της παλαιοδιαθηκικής μαρτυρίας πίστης, οι οποίες θα μπορούσαν να προω θήσουν ακόμη περισσότερο τη συζήτηση για μια βιβλική θεολογία.
Horst Dietrich Preuss