ΘΕΟΛΟΓΟΙ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΠΙΝΑΚΑ


ΓΙΑΤΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΔΙΑΛΟΓΟΣΑναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2011

Δελτίο Τύπου για το περιοδικό ΘΕΟΛΟΓΙΑ
Δελτίο Τύπου
                Κυκλοφόρησε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία (τόμος 82, τεύχος 1ο, Ιανουάριος-Μάρτιος 2011), το οποίο περιλαμβάνει άρθρα ποικίλης ύλης. Στο προλογικό σημείωμα με τίτλο «Η μυστηριακή υπόσταση της Εκκλησίας», ο Στ. Γιαγκάζογλου περιγράφει συνοπτικά την μυστηριακή ταυτότητα της εκκλησιαστικής κοινότητας και τον τρόπο που τα Μυστήρια εικονίζουν τη Βασιλεία. Στο πρώτο κείμενο με τίτλο «Ένα Βοιωτικό Μοναστήρι-Μάρτυρας μιας Νεοελληνικής νοοτροπίας», ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος με αφορμή το μοναστήρι των Παμμεγίστων Ταξιαρχών στην Βοιωτία, αποπειράται μια υπαρξιακή προσέγγιση της σύγχρονης νεοελληνικής νοοτροπίας του ατομισμού και του βολέματος. Ο Κατ. Βίγκλας στο κείμενο που ακολουθεί με τίτλο «Πρωτοχριστιανικός συμβολισμός στις Φθιώτιδες Θήβες Θεσσαλίας» επιχειρεί, διαμέσου μιας ιστορικό-φιλοσοφικής νοηματοδότησης της έννοιας του συμβόλου και αφού παρουσιάσει τις περί συμβόλου πατερικές θέσεις, να ερμηνεύσει τα κυριότερα πρωτοχριστιανικά σύμβολα της περιοχής. Ο Στ. Παπαδόπουλος στο άρθρο του με τίτλο «Αναφορά στις απόψεις του ι. Χρυσοστόμου για τον ρεαλισμό της θ. Ευχαριστίας και την πρακτική της ι. Εξομολογήσεως», παρουσιάζει τον τρόπο που ο Ιωάννης Χρυσόστομος κατανοεί το μυστήριο της Ευχαριστίας σε σχέση με τον Μυστικό Δείπνο, τη σαφήνεια του ευχαριστιακού ρεαλισμού, το νόημα της Ευχαριστίας ως θυσίας κ.ά., ενώ επίσης εξετάζονται και όψεις του μυστηρίου της εξομολόγησης. Στο επόμενο κείμενο με τίτλο «Θεμελίωση και προοπτική της χριστιανικής ζωής» ο Γ. Μαντζαρίδης κάνει λόγο για την μυστηριακή θεμέλιωση και την θεοειδή προοπτική σύνολης της χριστιανικής ζωής μέσα στον κόσμο. Ο Ι. Πρίμπας στο άρθρο που ακολουθεί με τίτλο «Η υπέρβαση του Πάθους της Επιθυμίας κατά τον άγιο Γρηγόριο Νύσσης» επιχειρεί να δώσει απάντηση σε ερωτήματα που αναδύονται σε σχέση με την ενδεχόμενη υπέρβαση και καταστολή της επιθυμητικής δύναμης των ανθρώπων, όπως προκύπτουν από τη μελέτη του «Περί ψυχής και αναστάσεως» έργου του Γρηγορίου Νύσσης. Ο Κ. Κορώσης στο κείμενό του «Αναφορά στον ‘μεγαλόκοσμο άνθρωπο’ κατά τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη από κοινωνιολογική σκοπιά» αποπειράται στο πλαίσιο της ευρύτερης κρίσης αξιών και των ραγδαίων εξελίξεων που ζούμε να αναδείξει τη συμβολή του Νικοδήμου του Αγιορείτη στη χάραξη ορισμένων κατευθυντήριων  γραμμών για τη διάσωση της κοινωνικο-πολιτισμικής και θεολογικής ταυτότητας. Ο Μ. Γαλενιανός στο άρθρο του «Οι απαρχές της Συστηματικής Θεολογίας» αναζητά τις απαρχές της συστηματικής θεολογίας, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις αιτιάσεις ότι η επιστημονική συστηματική έρευνα και έκθεση της διδασκαλίας αποτελεί ξένη και κακή επιρροή επί της ορθόδοξης θεολογίας. Στο κείμενο που ακολουθεί με τίτλο «’Εγώ γαρ τα στίγματα του Ιησού εν τω σώματι μου βαστάζω’ (Γαλ. 6,17). Θεολογία και πολιτική στην αρχαία Εκκλησία» ο Δημ. Παναγιωτόπουλος μέτα απο μια κριτική παρουσίαση της σχετικής έρευνας σχετικά με την ερμηνεία του παύλειου χωρίου, προτείνει τη θέση ότι ο Παύλος αναφέρεται στο γεγονός οτι ο ίδιος έχει επωμιστεί το σημαντικό έργο του κηρύγματος για τον απολυτρωτικό θάνατο του Χριστού, επιθυμώντας έτσι να απαντήσει με θεολογικό τρόπο στις πολιτικές επιδιώξεις των αντιπάλων του. Ο Στ. Γριμάνης στο μελέτημά του με τίτλο «Συμβολή στην Αγιολογία της ύστερης αρχαιότητας. Το πρόβλημα των αγίων με το όνομα Ιούδας» παρουσιάζει και αξιολογεί τα στοιχεία που προκύπτουν από την αγιογραφική και αγιολογική παράδοση για τους αγίους της ύστερης αρχαιότητας που φέρουν το όνομα Ιούδας. Ο μοναχός Πατάπιος Καυσοκαλυβίτης στο κείμενό του «Η Ακολουθία του Μεγάλου Σχήματος. Ερμηνεία και θεολογία των ευχών της μοναχικής καθιερώσεως» παρουσιάζει την ιστορική εξέλιξη και ερμηνεύει επιμέρους στοιχεία της δομής και τον θεολογικό πλούτο των διαφόρων ευχών της ακολουθίας του «Μεγάλου και Αγγελικού Σχήματος». Ο Αν. Μάρας στο επόμενο άρθρο με τίτλο «Η επίθεση του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας στο Ιεροδιδασκαλείο Βέλλας μέσα από τα αρχεία του Υπουργείου Παιδείας» συμβάλλει στην διερεύνηση μιας σχετικά άγνωστης πτυχής της πρόσφατης ελληνικής ιστορίας με επίκεντρο το συγκεκριμένο γεγονός στη σχολή Βελλάς, εκθέτωντας τι επακολούθησε σ’ αυτήν μετά την επίθεση, όπως επίσης και το σχετικό ρόλο του Υπουργείου και της Ι. Μητρόπολης Ιωαννίνων. Στο κείμενο «Όψεις του βασιλικού θεσμού στον βιβλικό Ισραήλ» ο Νικ. Παύλου επιχειρεί να προσφέρει μια συμβολή στην έρευνα γύρω από τους λόγους εμφάνισης του βιβλικού βασιλικού θεσμού, τη σχέση του εκάστοτε βασιλιά με τον Θεό, το τελετουργικό της ενθρόνισης, όπως και την οργάνωση της εξουσίας, με επίκεντρο την ερμηνεία των σχετικών παλαιοδιαθηκικών κειμένων. Ο Αντ. Μπιτσάκης στο άρθρο του «Συναισθηματική Νοημοσύνη και Χριστιανική αγωγή», αφού προσφέρει μια περιεκτική νοηματοδότηση του όρου ‘συναισθηματική νοημοσύνη’ επιχειρεί να δείξει κατά πόσο η χριστιανική αγωγή μέσα από το παραδειγμα ορισμένων παραβολών μπορεί να συμβάλλει στην καλλιέργεια και ανάπτυξη του συναισθηματικού τομέα των παιδιών του σχολείου.Ο R. Kisic στο μελέτημά του «Das Gleichnis vom verlorenen Sohn (Lk. 15, 11-32). Historisch-kritischer Zugang» αποπειράται μια ιστορικο-κριτική ερμηνευτική προσέγγιση της παραβολής του Ασώτου. Στο επόμενο κείμενο με τίτλο «Die Melite-Stelle bei Prokopios und ihre Relevanz fur die Romfahrt des Paulus» ο Heinz Warnecke προσφέρει μια συμβολή επι τη βάσει των μαρτυριών του ιστορικού Προκόπιου στην περαιτέρω συζήτηση σχετικά με το ταξίδι του απ. Παύλου στην Μελίτη. Στο κείμενο που ακολουθεί με τίτλο «Die Okumenizitat des photianischen Konzils des Jahres 879/80 in Konstantinopel aus orthodoxer Sicht» ο I. Pheidas επιθυμεί να ερευνήσει από ορθόδοξη σκοπιά τον οικουμενικό χαρακτήρα των συνόδων που έλαβαν χώρα υπό τον Φώτιο στην Κωνσταντινούπολη. Ο K. Vasilakis με το κείμενό του «The Canonical aspects of Marriage and Divorce» επιχειρεί, αφενός μια γενική εισαγωγή στη σημασία του Κανονικού Δικαίου για την Εκκλησία και, αφετέρου, στη δομή και τις ποικίλες όψεις του γάμου, ενώ στη συνέχεια γίνεται λόγος για το διαζύγιο από βιβλική, πατερική και κανονολογική σκοπιά. Στη νέα στήλη του περιοδικύ Ιδιόμελα, ο Ευ. Θεοδώρου με το κείμενό του «Ο φιλοσοφικός στοχασμός του Νικόλαου Λούβαρι» αναδεικνύει από φαινομενολογική προοπτική τα ειδοποιά γνωρίσματα του περιεχομένου και της μορφής του φιλοσοφικού στοχασμού του Ν. Λούβαρι. Στη στήλη Παρεμβάσεις δημοσιεύονται πρώτο το κείμενο του Χρ. Σιάσου με τίτλο «Οιμωγές και αλάλητοι στεναγμοί ενός αγρυπνούντος Επισκόπου», όπου γίνεται αναφορά στην θεολογική συμβολή και ποιμαντική ευθύνη του Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Ιερόθεου Βλάχου επι τη βάσει του τελευταίου βιβλίου του με θέμα την εμπειρική δογματική του π. Ιωάννου Ρωμανίδου. Στο δεύτερο κείμενο της στήλης με τίτλο «Jurgen Moltmann. Ο εισηγητής της ‘Θεολογίας της Ελπίδας’ και ο θεολόγος της ‘Πολιτικής Θεολογίας’», ο Χρ. Οικονόμου παρουσιάζει το πρόσωπο και το έργο του μεγάλου Γερμανού θεολόγου ο οποίος βρέθηκε στην Ελλάδα στο πλαίσιο του προγράμματος του Σεμιναρίου Ορθόδοξου Ερμηνευτικής Θεολογίας που λειτουργεί στο τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας στο Α.Π.Θ. Στο τρίτο και τελευταίο κείμενο της στήλης «Απάντηση στο άρθρο του Σ. Γουνελά με αφορμή το βιβλίο του Χ. Α. Σταμούλη ‘Έρως και Θάνατος’» η Α-Μ Παπαδάκη συνεχίζει το διάλογο που άνοιξε σε προηγούμενο τεύχος του περιοδικού από σχετικό κείμενο του Σ. Γουνελά για το πρόσφατο έργο του Καθ. Χ. Σταμούλη. Τ τεχος το περιοδικο συμπληρώνεται μ τς πλούσιες μόνιμες στλες. Τ Θεολογικ Χρονικά, που περιλαμβάνονται ναφορς σ πιστημονικ συνέδρια, θεολογικ γεγονότα, νακοινωθέντα κα πορίσματα συνοδικν συνδιασκέψεων,τ Περιοδικ νάλεκτα, που γίνεται σύντομη πισκόπηση τν λληνικν κα ξένων θεολογικν περιοδικν, τ Βιβλιοστάσιον, που δημοσιεύονται βιβλιοκριτικ δοκίμια κα παρουσιάσεις θεολογικν μονογραφιν, βιβλίων κα λοιπν κδόσεων καί, τέλος, τ ναλόγιον, που δημοσιεύεται νημερωτικ δελτίο πρόσφατων θεολογικν κδόσεων. Το επόμενο τεύχος της Θεολογίας με ειδικό αφιέρωμα στο Κήρυγμα στην Εκκλησία θα κυκλοφορήσει τον προσεχή Ιούλιο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου