ΘΕΟΛΟΓΟΙ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΠΙΝΑΚΑ


ΓΙΑΤΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΔΙΑΛΟΓΟΣΑναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2011

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (Βθμια Εκπαίδευση)


Μία πολύ ωραία πρωτοβουλία!

Οι μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου και Β΄ Λυκείου, για δύο διδακτικές ώρες θα γράψουν έκθεση με θέμα:
 «Το Κοινοβούλιο εκλέγεται από τους πολίτες  για να εκφράζει τη δημοκρατική τους βούληση, να προασπίζεται και να προωθεί το δημόσιο και εθνικό συμφέρον. Αφού λάβετε υπόψη σας τα παραπάνω, να γράψετε ένα άρθρο στο οποίο θα εκφράζετε τη γνώμη σας για το ελληνικό Κοινοβούλιο και θα προτείνετε τρόπους βελτίωσης του ρόλου του,  αν κρίνετε πως αυτό είναι αναγκαίο» (400-500 λέξεις περίπου).
Ο Διευθυντής κάθε σχολείου θα ορίσει τριμελή επιτροπή, με πρόεδρο τον ίδιο και μέλη δύο εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ02 της σχολικής μονάδας, η οποία θα επιλέξει το καλύτερο γραπτό του Σχολείου. Το γραπτό αυτό θα αποσταλεί στην οικεία Δ/νση Δ/θμιας Εκπαίδευσης του Νομού, μέχρι 14 Μαρτίου.
 Με απόφαση του Προϊσταμένου Επιστημονικής και Παιδαγωγικής καθοδήγησης Δ.Ε. θα συσταθεί τριμελής επιτροπή, σε κάθε Δ/νση Δ.Ε., αποτελούμενη από εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ02, εκ των οποίων ο ένας τουλάχιστον θα είναι Σχολικός Σύμβουλος. Η επιτροπή θα επιλέξει τις τρεις καλύτερες εκθέσεις μαθητών Γυμνασίου και τις τρεις καλύτερες εκθέσεις μαθητών Λυκείου. Με ευθύνη του Διευθυντή Εκπαίδευσης Δ.Ε., οι εκθέσεις που θα επιλεγούν θα αποσταλούν μέχρι 23 Μαρτίου στις Περιφερειακές Διευθύνσεις. 
Με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Π.Ε. και Δ.Ε. θα συσταθεί σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση επιτροπή, από δύο Σχολικούς Συμβούλους κλάδου ΠΕ02 και ένα εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02 με βαθμό Α΄, η οποία θα επιλέξει το καλύτερο γραπτό μαθητή Γυμνασίου και το καλύτερο γραπτό μαθητή Λυκείου. Οι δύο εκθέσεις που θα επιλεγούν θα αποσταλούν έως 8 Απριλίου στη Δ/νση Σπουδών Δ.Ε. του Υπουργείου Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ.
Η βράβευση όλων των μαθητών, Δημοτικών Σχολείων, Γυμνασίων και Λυκείων, των οποίων τα έργα θα επιλεγούν από κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση,  θα γίνει από κοινού από τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων και την Υπουργό Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, σε ημερομηνία η οποία θα ανακοινωθεί. Τα βραβεία αθλοθετούνται από τη Βουλή των Ελλήνων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου