ΘΕΟΛΟΓΟΙ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΠΙΝΑΚΑ


ΓΙΑΤΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΔΙΑΛΟΓΟΣΑναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα 15 Μαΐου 2023

Άγιος Αχίλλιος


Ο Άγιος Αχίλλιος, τη μνήμη του οποίου τιμάμε σήμερα, ήταν επίσκοπος Λαρίσης και το μεσαίωνα θεωρούνταν προστάτης βαλκανικών λαών. Για το σεβασμό που του είχαν παρατίθεται η πληροφορία του Ιωάννη Σκυλίτση που αναφέρει ότι ο Σαμουήλ πήρε το λείψανό του από τη Λάρισα και το μετέφερε στις Πρέσπες, όπου έκτισε προς τιμήν του μία μεγαλοπρεπή Βασιλική. Όπως είναι γνωστό σώζεται σήμερα καλά διατηρημένη.


"μετήγαγε δὲ (:ο Σαμουήλ) καὶ τὸ λείψανον τοῦ
ἁγίου Ἀχιλλίου, ἐπισκόπου Λαρίσσης χρηματίσαντος
[Bas2+Const8.11.50
ἐπὶ Κωνσταντίνου τοῦ μεγάλου κἀν τῇ μεγάλῃ καὶ πρώτῃ συνόδῳ παρόντος σὺν Ῥηγίνῳ Σκοπέλων (Σκοπέλου A) καὶ Διοδώρῳ (Διοδώρου AC) Τρίκκης (Τρίκης ACE), Bas2+Const8.11.52]
καὶ εἰς τὴν Πρέσπαν ἀπέθετο, ἔνθα ἦσαν αὐτῷ τὰ βασίλεια,
οἶκον κάλλιστον καὶ μέγιστον ἐπὶ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ δομησάμενος". (Joannes Scylitzes Hist., Synopsis historiarum
Emperor life Bas2+Const8, 11).
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου